Menu:


Потребителя онлайн

Търсачка:

Знаете ли че:

Анкета:

Къде най-често търсите помощ?
от книгите
от приятели
от психолог
от роднини
чакам да отмине
търся в интернет
справям се сам/а
от лечителки, екстрасенси, гадателки
друго
     Резултати

 

2020-03-28 - Александър Р. Лурия

А. Р. Лурия е световно известен съветски психолог, роден през 1902 г.
в гр. Казан. Ученият се смята за основоположник на съветската невропсихология. През живота си тясно е сътрудничел с Л. Виготски. Лурия е професор и доктор на педагогическите и медицинските науки, същият е автор на редица уникални научни трудове, които са актуални и до днес, като: "Малката книжка за голямата памет", "Основи на невропсихологията" и мн. други.

2017-01-29 - Зорница Ганева

image

Д-р Зорница Ганева беше доцент във Факултет по педагогика, СУ "Св. Климент Охридски" - европейски доктор по психология (2009, University of the Bas'ue Country, Испания) и доктор по педагогика (2007, СУ "Св. Климент Охридски"). Печели изследователски стипендии "Мария Кюри" на ЕС (една година) и на Министерството на външните работи на Испания (три години). Печели награда на Столична община за най-добър млад учен на СУ "Св. Климент Охридски" за 2011 година. Автор на монографите: "Още нещо за рака на гърдата" (2013), "Социални идентичности и психично благополучие" (2010), "Развитие на етнически стереотипи през детска възраст" (2009), "Да преоткрием статистиката с IBM SPSS Statistics" (2016) и на повече от 80 научни публикации в страната и чужбина.

2010-09-13 - Л. С. Виготски

Голям принос в развитието на психологията внася Л. С. Виготски, разработил културно-историческата концепция. Той пише: "За да се обяснят най-сложните форми на съзнателен живот на човека, трябва да излезем извън пределите на организма, да търсим източниците на тази съзнателна дейност не в дълбините на мозъка, и не в дълбините на духа, а във външните условия на живот, в социално-историческите форми на съществуване на човека". Особено внимание отделя руският учен на изучаването на висшите психични функции, мисленето и речта, като разглежда словото, знака като психологично оръдие, посредством което се строи съзнанието.

2008-10-13 - ПОНОМАРЕНКО ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ (Русия)

image

ПОНОМАРЕНКО ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ (Русия)

Президент на Международната академия по проблемите на Човека в авиацията и космонавтиката, доктор по педагогика, доктор по психология, професор. Понаморенко е специалист в областта на авиационната медицина и психология, академик на РАО, доктор на медицинските науки, професор, генерал-майор.... Автор е на около 500 научни труда и над 20 монографии.
Ученият в съавторство с П. Коваленко и А. Чунтул пише уникалната книга "Учение об иллюзиях полета" (Учението за илюзиите при полет"), издадена през 2007 в Москва.

2007-12-26 - Зейгарник, Б. В.

Зейгарник Блюма Вульфовна
(9.11.1900, г. Пренай, Литва - 24.02.1988, Москва)

image

Психолог, доктор на психологичните науки (1965). Завършила е психологичното отделение във философския факултет на Берлинския университет (1927). Зейгарник е започнала научната си дейност под ръководството на берлинския психолог Курт Левин. Откритият в дипломната работа на Зейгарник факт на приимущественото запомняне на незавършените действия, влиза в световната литература като "ефекта (или феномена) Зейгарник". Зейгарник е работела в психоневрологичната клиника Всес, използвала е културно-историческия подход към разбирането на патологията на психиката (1931). През годините на Втората световна война Зейгарник се е занимавала с възстановяването на висшите психични функции след черепно мозъчни травми, под ръководството на А.Лурия! След войната (1943-1967) Зейганик е ръководила лаборатория по патопсихология, като едновременно е преподавала в МГУ "Ломоносов". Там тя е предавала лекции по патопсихология, патология на мисленето, теории за личността.

Основен научен труд на Зейганик:

К проблеме понимания переносного смысла слов или предложения при патологических изменениях мышления// Новое в учении об апраксии, агнозии и афазии. (1934);
Нарушения мышления при психических заболеваниях (1957);
Патология мышления. (1962);
Введение в патопсихологию (1969);
Личность и патология деятельности (1971);
Основы патопсихологии. (1973);
Патопсихология. (1986);
Очерки по психологии аномального развития личности. (1980, в соавт.);
Теория личности К.Левина. (1981);
Теории личности в зарубежной психологии. (1982).
Източник: "psy.msu.ru"

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5