Menu:


Потребителя онлайн

Търсачка:

Връзки:

psy.net
psychology-bg.com
http://www.ochila-bg.info/
banner_clinovital_130x43.gif
inobiotec

Знаете ли че:


Анкета:

Къде най-често търсите помощ?
от книгите
 [tally] 14%
от приятели
 [tally] 14%
от психолог
 [tally] 8%
от роднини
 [tally] 10%
чакам да отмине
 [tally] 5%
търся в интернет
 [tally] 20%
справям се сам/а
 [tally] 23%
от лечителки, екстрасенси, гадателки
 [tally] 3%
друго
 [tally] 3%
гласове: 515

 


psy
2017-01-29 - Зорница Ганева

image

Зорница Ганева е доцент във Факултет по педагогика, СУ "Св. Климент Охридски". Тя е европейски доктор по психология (2009, University of the Bas'ue Country, Испания) и доктор по педагогика (2007, СУ "Св. Климент Охридски"). Печелила е изследователски стипендии "Мария Кюри" на ЕС (една година) и на Министерството на външните работи на Испания (три години). Печели награда на Столична община за най-добър млад учен на СУ "Св. Климент Охридски" за 2011 година. Автор е на монографите "Още нещо за рака на гърдата" (2013), "Социални идентичности и психично благополучие" (2010), "Развитие на етнически стереотипи през детска възраст" (2009), "Да преодкрием статистиката с IBM SPSS Statistics" (2016) и на повече от 80 научни публикации в страната и чужбина.

2010-09-13 - Л. С. Виготски

Голям принос в развитието на психологията внася Л. С. Виготски, разработил културно-историческата концепция. Той пише: "За да се обяснят най-сложните форми на съзнателен живот на човека, трябва да излезем извън пределите на организма, да търсим източниците на тази съзнателна дейност не в дълбините на мозъка, и не в дълбините на духа, а във външните условия на живот, в социално-историческите форми на съществуване на човека". Особено внимание отделя руският учен на изучаването на висшите психични функции, мисленето и речта, като разглежда словото, знака като психологично оръдие, посредством което се строи съзнанието.

2008-10-13 - ПОНОМАРЕНКО ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ (Русия)

image

ПОНОМАРЕНКО ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ (Русия)

Президент на Международната академия по проблемите на Човека в авиацията и космонавтиката, доктор по педагогика, доктор по психология, професор.

2007-12-26 - Зейгарник, Б. В.

Зейгарник Блюма Вульфовна
(9.11.1900, г. Пренай, Литва - 24.02.1988, Москва)

image

Психолог, доктор на психологичните науки (1965). Завършила е психологичното отделение във философския факултет на Берлинския университет (1927). Зейгарник е започнала научната си дейност под ръководството на берлинския психолог Курт Левин. Откритият в дипломната работа на Зейгарник факт на приимущественото запомняне на незавършените действия, влиза в световната литература като "ефекта (или феномена) Зейгарник". Зейгарник е работела в психоневрологичната клиника Всес, използвала е културно-историческия подход към разбирането на патологията на психиката (1931). През годините на Втората световна война Зейгарник се е занимавала с възстановяването на висшите психични функции след черепно мозъчни травми, под ръководството на А.Лурия! След войната (1943-1967) Зейганик е ръководила лаборатория по патопсихология, като едновременно е преподавала в МГУ "Ломоносов". Там тя е предавала лекции по патопсихология, патология на мисленето, теории за личността.

Основен научен труд на Зейганик:

К проблеме понимания переносного смысла слов или предложения при патологических изменениях мышления// Новое в учении об апраксии, агнозии и афазии. (1934);
Нарушения мышления при психических заболеваниях (1957);
Патология мышления. (1962);
Введение в патопсихологию (1969);
Личность и патология деятельности (1971);
Основы патопсихологии. (1973);
Патопсихология. (1986);
Очерки по психологии аномального развития личности. (1980, в соавт.);
Теория личности К.Левина. (1981);
Теории личности в зарубежной психологии. (1982).
Източник: "psy.msu.ru"

2007-10-06 - Д. Уиникът (Donald Woods Winnicott)

image
Д. Уиникът е известен английски детски психиатър и психоаналитик. Думата му и авторитетът муса такива, че името му се споменава заедно с това на Фройд. Уиникът е започнал работата си като педиатър в детска болница. В средата на 30-те години на миналия век той се спосвещава на детската психиатрия и проблемите във взаимоотношенията между бебето и майката.
Заглавията на книгите му сами говорят за себе си: „Детето, семейството и вътрешния свят”, „Игра и реалност”, „Малките деца и техните майки”... Сред психоаналитичната литература те заемат особено място: това е класика и освен това е написана много достъпно.
"psybooks.ru"

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5