Menu:


Потребителя онлайн

Търсачка:

Връзки:

psy.net
psychology-bg.com
http://www.ochila-bg.info/
banner_clinovital_130x43.gif
inobiotec

Знаете ли че:


Анкета:

Къде най-често търсите помощ?
от книгите
от приятели
от психолог
от роднини
чакам да отмине
търся в интернет
справям се сам/а
от лечителки, екстрасенси, гадателки
друго
     Резултати

 


psy
2010-01-24 - МЕТОДИ за РАБОТА с ДЕЦА с ПСИХОСОМАТИЧНИ ПРОБЛЕМИ

ЗДРАВЕЙТЕ КОЛЕГИ!

ИЗПРАЩАМЕ ВИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДСТОЯЩО ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА:

„МЕТОДИ за РАБОТА с ДЕЦА с ПСИХОСОМАТИЧНИ ПРОБЛЕМИ”


на 6 февруари 2010 г. /събота/

ЕКИП НА КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР «ПЛИСКА»


За информация и записвания:

Тел. 02/97 97 040, 0887 98 33 94, fsc04@abv.bg, www.centarpliska.com

2009-12-26 - КОНСУЛТИРАНЕ НА ДЕЦА В РИСК И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА

ИНСТИТУТ ЗА ПСИХОСОЦИАЛНА И ТЕРАПЕВТИЧНА РАБОТА С
ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА
INSTITUTE FOR PSYCHOSOCIAL AND THERAPEUTICAL WORK WITH CHILDREN AND FAMILIES
www.iptrds.com


“Чувам и забравям
Виждам и запомням
Правя и разбирам”
КонфуцийОбява за учебен курс
КОНСУЛТИРАНЕ НА ДЕЦА В РИСК И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА


• Участници: Курсът е предназначен за педагози, психолози, социални работници,учители ,специалисти работещи с деца във всяка една сфера, както и за студенти от съответните специалности.

• Времетраене: Състои се от 3 еднодневни семинара по 8 учебни часа единия.

• Съдържание: Ще бъдат илюстрирани техники от психодрама и фамилна терапия в парадигмата на системния подход приложими при консултиране на деца в риск и техните семейства.

• Методи: Курсът има практическа насоченост. Участниците ще бъдат включени в интерактивни дейности.

Водещи на курса: Иван Павлов и Николай Златев

Водещите са професионалисти с опит в областта на приложната
психология и психосоциална работа с деца и семейства

За контакт и записване:
Телефон: 0889 274 114 Иван Павлов или e-mail: igpavlov@abv.bg

Срок за записване 14.01.2010 г. 17 ч. на посочения e-mail !

Място на провеждане гр.София ,ул.”Христо Белчев”№ 1 ет.3
/входът е откъм безистена/
Времетраене: 9:30 – 16:30 ч.
Регистрация и внасяне на таксата ще се проведе на 16.01.10г. от 9.00ч. на същия адрес.

Дати на провеждане: Такса:*
І семинар 12.12.09г. За работещи: 30 лева за семинар
ІІ семинар 16.01.10г. За студенти: 20 лева за семинар
ІІІ семинар датата ще се уточни За организации: 50 лева за семинар

След приключване на третия семинар ще бъде издаден сертификат удостоверяващ броя обучителни часове!

*Забележка: При условие ,че се заплатят трите семинара наведнъж сумата съответно е 50 лева за студенти и 80 лева за работещи и 130 лева за организации.

2009-12-26 - правяне с грубиянството в училище

Съюз на Българските Журналисти
Национален седмичник за образование и наука АЗ-Буки
Дружество на Психолозите в България
Балканска фондация за психично здраве
Български Институт за Отношения между Хората
Нов Български Университет
Национална Гимназия за Древни Езици и Култури
„Св. Константин Кирил Философ”
Софийски Университет „Св. Климент Охридски”

В АКАДЕМИЯ ЗА ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО
Консорциум от организации и личности. Организационна структура изградена на партньорски принципи..
ОРГАНИЗИРАТ
Национална конференция
на тема:
“Справяне с грубиянството в училище
Компетенции и добри практики”

23 април, 2010 г.
Място на провеждане :
Софийски Университет
„Св. Климент Охридски”
РЕКТОРАТ
булевард Цар Освободител № 15

Организационният комитет на Академия за гражданско общество кани :
директори на училища, психолози, педагогически съветници, учители, ученици, родители, лекари, здравни и социални работници, представители на Регионалните инспекторати на МОН, висшите училища, МВР, НПО, всички организации имащи отношение към децата и учащите се младежи, представители на медиите, свещенници, граждани и др. да се включат в новото издание на конференцията с
презентации на свои добри практики за подобряване на отношенията, психичното здраве и благополучие в училище чрез намаляване на грубиянството и тормоза в него и презентации с номинации за личности с принос за подобряване на отошенията между хората, психичното здраве в образованието и гражданското общество.
Конференция ще се фокусира върху ролята на учителя за превръщане на училището в среда, подкрепяща сигурността, любопитството и развитието, които са базови индикатори за добро психично здраве на децата и юношите.
В конференцията могат да се включат и всички, които желаят да обогатят опита си без да представят презентации, като зрители.
Конференцията ще даде възможност на авторите да дискутират своите добри практики с аудитория от съмишленици, ще представи лекция за метода за работа по случаи с грубиянство и ще завърши с дискусия и награждаване на отличилите се.

Ще се приемат презентации и номинации за следните КОНКУРСИ:

Конкурс: Добри практики за работа със случаи на грубиянство в образованието.
В конкурса се приемат презентации, които представляват добра практика на справяне с грубиянството чрез работа по случай.
Под грубиянство /тормоз/ разбираме систематично малтретиране на индивид с белези на жертва от група деца, сплотени от тревогата си относно изискванията на средата към тях/ например училищни постижения/. Това определение задава спецификата на грубиянството – че е групов процес, че има неравенство в силата и злоупотреба с нея и че има разминаване между изискванията на средата и възможностите на някои деца.
Работата по случай е основен метод за практикуването на помагащите професии. Той предполага , че има конкретен индивид с проблем / в случая дете, при което разминаването между неговите потребности, възможности и изискванията на средата води до влизане в роля на жертва или насилник/. Този индивид с проблем получава помощ от професионалист / учител, психолог, социален работник/ на определено място / например училище или консултативна служба/ чрез определен процес / специфичните програми и процедури, чрез които се постига решаването на проблема/.
Добрата практика предполага прилагане на метода работа по случай въз основата на утвърдени теоретични постановки и надежден метод за отчитане на резултатите от работата.
Конкурс: Общи добри практики за психично здраве в образованието.

Конкурс :” Училището място за творчество, радост, щастие и психично здраве”.


Конкурс за номинации за : Личен принос за подобряване на отношенията между хората в образованието..


Конкурс: Международен опит и личен с принос за подобряване на отношенията между хората в образованието, психичното здраве и гражданското общество .


Младежки конкурс „Добро сърце”

Конкурс за: Журналистически материал и журналист с принос за подобряване на отношенията между хората в образованието.


Критерии за оценяване:
• релевантност на представената добра практика към идеята за подобряване на отношенията, психичното здраве и справяне с грубиянството в училище;
• степен на приложение (въздействие, обхват, резултати);
• обоснованост на добрата практика чрез съвременни теории за развитието, ученето и човешките отношения;
• доказателства за ефективност;
• ниво на устойчивост.
Процедура на конкурсите
Конкурсите ще протичат в няколко кръгъга:

Първи кръг- Първоначална селекция на материалите преди публикация в сайт
Изисквания: Да отговарят на основните критерии за съответния конкурс
Да са на подходящ носител за публикация в интернет сайт
Да имат подходящи технически параметри
Всака презентация и номинация за конкурс, трява да бъде изпратена на dox.bg , която можете да вземете и от тук или подобна !

Да имат съответни на изискванията времеви параметри
Да имат придружаваща заявка за участие – стандартна форма
Да имат придружаваща анотация
Да се селектират по категории
От всички изпратени презентации и номинации, само одобрените от журито ще бъдат побликувани в сайт на АГО.

Втори кръг- Публикация в сайт
Участие в дискусионен форум-чат
Осигуряване на дебат
Коментарии и дискусии по представените презентации и номинации
Съдаване на възможност и процедура за текущи консултации от специалисти на консултативния център в БИОХ - НБУ
Гласуване по интернет
Референдум-оценяване и гласуване на гражданите, зрители на сайтовете.
Оценаване от жури.
Селектиране на определен брой презентации и номинации за участие в следващтия, трети кръг .

Всички участници с презентации и номинациии публикувани в сайт на Академията трябва да имат готовност да ги представят пред аудитория в СУ.
Точния брой на презентаторите ще бъде оповестен от журито вътре в аудиториите, повреме на конференцията и ще бъде различен за различните конкурси.

Трети кръг-Представяне в зала пред аудитория на национална конференция на Академията - провежда се в аудитории на Софийски Университет » Св. Климент Охридски »

Селектират се определен брой презентации и номинации чрез обсъждане за участие в следващата стъпка.
Оценаване от жури.
Опеделя се мястото в съответния конкурс без да се обявява публично на този етап.


Провежда се церемония по връчване на наградите на Академията в Аулата на С У » Св. Климент Охридски ».

Ритуалът се извършва по предварително разработен сценарии с основни части:
Обявяват се резултатите от селектираните-номинираните
Обявява се мястото в съответния конкурс.
Педставят се най-добрите.
Връчват се награди.
Дава се възможност за изказване на наградените.
Провежда се събитие носещо емоции и радост.


Изисквания:
Всака презентация и номинация за конкурс трябва да бъде изпратена на dox.bg , която можете да вземете и от тук или подобна !
Всяка презентация и номинация за конкурс, трябва да бъде придружена от писмен текст – анотация до две стандартни страници, изпратен в отделен текстов файл и заявка за участие – стандартна форма на АГО.
Всеки участник трябва да посочи във формата на заявката за участие -
вид на участие А или Б:
А. Презентатор в конкурс :…
Всеки участник за конкурс задължително трябва да посочи:
1.името на конкурса в които ще участва,

2.презентация на практика или презентация с номинация за личност представя
3. заглавието и,
4. имената на авторите и презентаторите,
5.организацията, населеното място и др.

Б. Зрител –
Моля Ви да запишете, името на конкурса, който желаете да наблюдавате :……………….

Общо времетраене на всяка презентация и номинация трябва да бъде до три минути.

Краен срок за изпращане на презентации за конкурсите
1 април, 2010г.
за заявки за участници без презентации – Зрители-20 април

Одобрените за Втория кръг презентации и номинации за конкурсите, информация, актуализации, ПРОГРАМАТА, коментарии, обсъждания, КОНСУЛТАЦИИ , РЕЦЕНЗИИ, НАГРАДЕНИТЕ и ДР.
можете да видите в сайтовете използвани от академията на интернет адреси:
www.akademia.dir.bg, www.ago.hit.bg

Там във Форум, можете да запишете и своето мнение, гражданска позиция и др.!

Такса за участие 20 лв.

За да се включите в конкурса, трябва да изпратите представяне на своя добра практика или номинация за личност. Аудиторията ще може да дискутира и да се учи от Вашия опит само ако презентацията Ви осмисля добрата практика чрез съвременна научна теория и съдържа доказателства за ефективност. При затруднения в изготвянето на такъв тип представяне може да се ползва консултация от щатните преподаватели на Център БИОХ – НБУ - zmihova@doctor.bg Златка Михова , rumengpetrov@yahoo.com Румен Петров


АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

E-mail : rachev@mail.bg Румен Рачев

2009-11-18 - Група по психодрама

Стартира група за собствен опит и
развитие на личностовия потенциал по психодрама


Групата е предназначена за широк кръг професионалисти, в т.ч. представители на помагащите професии – психолози, медици, социални работници, както и на професионалисти, несвързани с хуманитарните науки.
Продължителност - 200 академични часа, финализирани с национално валиден сертификат/диплом според стандартите на Българското дружество по психодрама и групова терапия.
Груповите занимания се провеждат в събота и неделя, на блокове от по 20 академични часа. Датите се определят предварително чрез договоряне между участниците.
Условия за включване:
Желаещите да се включат в групата преминават през предварително интервю.
Участниците в групата поемат ангажимент за спазване на правилата за конфиденциалност, ненасилие и всички групови правила, приети от групата при стартирането й.


ВОДЕЩИ:

Анжела Христофорова – психодрама терапевт, психолог, пълноправен член на сдружение Институт за психодраматични практики “Хирон”, член на Българското дружество по психодрама и групова терапия, член на Българското общество по аналитична психология ”К.Г.Юнг”
За контакт: 0888/599896 и 0898/484171

Ина Илиева – клиничен психолог, психодрама асистент, член на ружеството на психолозите в България, член на Българското дружество по психодрама и групова терапия, член на Българското общество по аналитична психология ”К.Г.Юнг”
За контакт:
0898/4647702009-11-15 - СЕМИНАР ЗА МАЙКИ

ПСИХООБРАЗОВАТЕЛЕН СЕМИНАР ЗА МАЙКИ, ЧИИТО ДЕЦА ПРАВЯТ ПЪРВИТЕ СИ СТЪПКИ ИЗВЪН СЕМЕЙСТВОТО


КАК ДА СМЕ ПО-ПОДГОТВЕНИ ЗА НЕОЧАКВАНОТО И ПО-ОСЪЗНАТИ ЗА ОЧАКВАНОТО?

МОЖЕМ ЛИ ДА ПОДПОМОГНЕМ ДЕТЕТО СИ ПРИ ТРЪГВАНЕ НА ДЕТСКА ГРАДИНА И УЧИЛИЩЕ?

КАК ДА ПОДГОТВИМ СЕБЕ СИ ЗА ТОЗИ ЕТАП?


Семинарът има за цел да отвори пространство за тези и други въпроси, които поставят пред родителите, етапите на развитие при започване на детска градина и училище.

Водещи:
Диана Алексиева и Валентина Маринова
Консултанти и обучители към Психосоциален институт за семейството

Кога? На 28 ноември 2009 г. от 10.00 до 14.00 часа.

Такса-участие в курса: 20 лева

Таксата можете да платите по банков път не по-късно от 25 ноември, сряда, или да се регистрирате в офиса на ПИСЕЛ на ул. Христо Белчев №1, етаж 3 само на 25 ноември, сряда от18.30 до 20.00.ч. След тази дата, за да се включите в семинара трябва да сверите дали има останали свободни места.
Желаещите да платят таксата си по банков път да се свържат по телефон или ел. поща, за да получат данните на банковата сметка на ПИСЕЛ.

Тел. за повече информация: 0899-860972 от 10 до 17 часа, и на email: dianaalexieva@yahoo.com| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36