Menu:


Потребителя онлайн

Търсачка:

Връзки:

psy.net
psychology-bg.com
http://www.ochila-bg.info/
banner_clinovital_130x43.gif
inobiotec

Знаете ли че:


Анкета:

Къде най-често търсите помощ?
от книгите
от приятели
от психолог
от роднини
чакам да отмине
търся в интернет
справям се сам/а
от лечителки, екстрасенси, гадателки
друго
     Резултати

 


psy
2009-03-08 - Семинари за изследване на мъжката автентичност

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕН ИНСТИТУТ ПО СОЦИАЛНА ЕКОЛОГИЯ НА ЛИЧНОСТТА
АДРЕС: УЛ. СОЛУНСКА № 23, 1000 СОФИЯ, www.psychotherapy-bg.com
Европейски програми за обучение по психотерапия и психологично консултиране

Съвременният мъж!

• объркващи послания и митове, насаждани от масовата култура
• противоречиви очаквания и изисквания
• взаимно изключващи се традиционни и съвременни модели на поведение
• не съзнавани роли, унаследени от семейството

Всичко това кара много от съвременните мъже да изграждат защитна броня.

• Дали тя е просто един тежък ненужен товар, който мъкнат или реално запазва живота им?
• Защо всеки юноша трябва да открадне ключа за мъжествеността си, който се крие под възглавницата на майка си?
• Защо „мачото” е „мъжленцето” на мама?


Това са само някои от въпросите, които ще бъдат разглеждани на поредица от няколко семинари за откриване на актуалните промени в развитието на мъжа в съвременния свят. Ще бъдат илюстрирани идеи на Карл Юнг, Роберт Блай, Джордж Василиу, Берт Хелингер. След семинарите се предвижда формирането на малка група за собствен опит от мъже желаещи да продължат да изследват щекотливите въпроси. В малката мъжка група необезпокоявани от женско присъствие те ще имат възможност да споделят своите асоциации, възгледи и чувства стимулирани от интерактивни методи на психодрама, арттерапия, NLP.


Водещ: Румен Георгиев и екип
От Психотерапевтичен институт по социална екология на личността


Първият семинар ще се състои на 15 март от 12ч. до 17ч

Такса участие:
Работещи 30 лв.
Студенти 25 лв.

Тел. за повече информация и записване:

Kрасимир Иванов – 0885 008 564,
0878 571 884
krasivanov@abv.bg

Александър Бунов – 0897 888 007
alexanderbunov@abv.bg

Записване и заплащане на такса участие:
на 12.03.2009 г. от 18 ч. до 20 ч.
ул. „Христо Белчев”1. ет. 3
в дясно от асансора
или по банков път: получател: ПИСЕЛ, IBAN: BG53BPBI79401052657101, SWIFT BIC: BPBIBGSF, Българска пощенска банка /БПБ/, София, ул. Солунска № 15

Местата са ограничени!

2009-03-03 - „ПАРТНИРАНЕ НА КЛИЕНТИ ПРИ ВЗИМАНЕ НА РЕШЕНИЕ”

ЕКИПЪТ НА КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР „ПЛИСКА”
ОРГАНИЗИРА ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА:

„ПАРТНИРАНЕ НА КЛИЕНТИ ПРИ ВЗИМАНЕ НА РЕШЕНИЕ”

АКЦЕНТИ:
• Модели за работа с метафори при взимане на решения
• Психодраматични техники подпомагащи избора на алтернатива
• Техники с използване на визуализация за стимулиране на вътрешните ресурси
• НЛП техники за намиране на творчески решения

ЗА КОГО:
Психолози, психотерапевти, педагогически съветници, социални работници, студенти и други специалисти, работещи с деца и семейства.

ВОДЕЩИ: Анета Жечева, Антоанета Христова

ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ:
21.03.2009 г. /събота/ от 10.00 до 15.30 часа – 6 учебни часа

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:
София, ж.к. Гео Милев, ул. Коста Лулчев 13 (до хотел Плиска)

ТАКСА: 35 лв.

ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ:
Тел. 02/97 97 040, 0887 98 33 94, fsc04@abv.bg
Понеделник и петък: 10.00 – 13.00 часа
Вторник и четвъртък: 14.00 – 18.00 часа

Или по банков път:
ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ – България, клон София окръг,
ФОНДАЦИЯ „СОЦИАЛНИ ОБЩНОСТИ”
IBAN BG75BPBI79421052307601,
ВIC ВPBIBGSF

Срок за записване и внасяне на таксата: 17.03.2009г.
Местата са ограничени. Работи се в малка група.

2009-03-03 - Българска асоциация по психотерапия

Управителният съвет на Българска асоциация по психотерапия на основание чл. 11, ал. 2 от Устава на БАП, поканва всички свои членове на годишно Общо събрание на БАП, което ще се проведе на 7.03.2009 г. от 10.30 часа на адрес: гр. София, ул. "Пиротска" № 117 в Националния център по наркомании при следния дневен ред:
1. Отчет на Управителния съвет
2. Избор на нови ръководни органи
3. Разни
С почит: Никола Атанасов – Председател на Българска асоциация по психотерапия

2009-03-03 - Темата за лекарствата в терапевтичната връзка

ДИНАМИКА – център за психотерапия, психологично и психиатрично консултиране

София 1504, ул. Мърфи 22, тел. 943 11 02
www.dinamika-sofia.com

Обучителни семинари “Темата за лекарствата в терапевтичната връзка”

Център Динамика организира поредица от обучителни семинари, обединени под името “Темата за лекарствата в терапевтичната връзка”. Семинарите са предназначени за хора, които са в края на обучението си или вече практикуват в областта на помагащите професии и които искат да разберат какви са взаимодействията между ефектите на лекарствата и вярванията и нагласите към тях. В семинарите ще бъдат дискутирани най-честите ситуации в терапевтичната работа, свързани с медикаменти. Фокусът е върху разпознаването на ситуации, в които може да е необходимо медикаментозно лечение, както и върху това как медикаментите повлияват терапевтичния процес. Отправната точка е схващането, че в клиничната работа темата за лекарствата може да събуди различни преживявания (напр. за контрол, провал, подкрепа и др.) както у клиентите, така и у професионалистите. В семинарите ще бъде предоставена и базисна информация за действието и ефектите на най-често срещаните психотропни медикаменти (антидепресанти, транквилизатори и антипсихотици).

Цели
В резултат на обучението участниците ще:
1. повишат познанията си за действието и ефектите на основните групи психотропни медикаменти (антидепресанти, транквилизатори, антипсихотици)
2. овладеят базисни умения за разпознаване на клинични състояния, които налагат медикаментозно лечение
3. разширят способностите си да изследват ролята на медикаментите в терапевтичния процес.
Анотация
В поредица от три семинара ще се представи базисна информация за действието и ефектите на най-често срещаните психотропни медикаменти. Ще бъде показано как се срещат и взаимодействат ефектите на лекарствата и вярванията за тях и как се работи с преживяванията, свързани с медикаментите. Обучението е основано на практическа работа и позволява дискутирането на различни ситуации от реалната практика на терапевтите.
Формат
Семинарите се провеждат в малка група (6-12 души), с предимно интерактивни методи на обучение. Продължителността на всеки семинар е 6 академични часа.
Участници
Обучението е предназначено за хора, които са в края на обучението си или вече практикуват в областта на помагащите професии.

Теми на семинарите, дати на провеждане, срокове за плащане
• Депресивни състояния и антидепресанти – 10.04.2009 (петък) – 14-19 часа; до 03.04.2009
• Тревожни състояния и транквилизатори - 08.05. 2009 (петък) – 14-19 часа; до 01.05.2009
• Психози и антипсихотици – 05.06.2009 (петък) – 14-19 часа; до 29.05.2009
Материали
На участниците ще бъдат предоставени писмени материали.
Обучителен екип
Галя Петрова, психиатър, психотерапевт, Център Динамика
Веселка Христова, психиатър, психотерапевт, Център Динамика
Такса участие
Един семинар – 40лв.
Два семинара – 70лв.
Три семинара – 100лв.
Записването за семинарите става по реда на заявяване. Записалите се е необходимо да внесат таксата участие на място в офиса на Център Динамика (София, ул. Мърфи 22; всеки работен ден от 9 до 12 часа и от 14 до 17 часа) или по банков път (Уникредит Булбанк – BIC UNCRBGSF, IBAN BG57UNCR76301021444813; получател Динамика – АГПСИМП; за семинар Темата за лекарствата в терапевтичната връзка).
Информация и записване
За семинарите може да се запишете на телефон 9431102 като оставите своето име, телефон и електронен адрес. При нужда от повече информация може да търсите лично Галя Петрова на тел. 0888542471.
ДПБ - форум

2009-02-22 - Прес конференция - БЪЛГАРСКА АСОЦИAЦИЯ ПО БИОФИДБЕК

Уважаеми Дами и Господа,

БЪЛГАРСКАTA АСОЦИAЦИЯ ПО БИОФИДБЕК

Има удоволствието да Ви покани на прес конференция на 24.02 2009 година от 12:00 в БТА.

Поводът е създаването на Асоциация и предстоящия ДЕН НА БИОФИДБЕКА В БЪЛГАРИЯ (28 февруари).
(Биофидбек – методите – начин на действие,
приложение и ефективност)

с участието на:

д-р Алиция Кубик, невролог от Полша и

д-р Йорг Прилер, клиничен и здравен психолог от Австрия.

Какво е биофидбек?

Биофидбекът е научно обоснован метод, при който се научаваме да възприемаме и да контролираме своето тяло, да активираме скритите сили за самолечение.
В неговата основа стои т. нар. Обратна Биологична Връзка, която е в ядрото на всеки процес на учене. Биофидбек-методът е интернационално етаблиран метод в медицината, клиничната психология и психотерапията. Дълги изследвания и наблюдения са доказали неговата значимост и успеваемост. В САЩ Биофидбек-методът се използва в работата с хора още от 70-те години. С негова помощ се повлияват положително както много болести, така и проблеми на здрави хора, примерно: често забравяне, неустойчивост на стрес, недостиг на концентрация и други.
Благодарение на напредъка на медицината и техниката, биофидбек-методът става продължение, допълнение на нашите сетива. С негова помощ се възприемат и целенасочено се повлияват биологични сигнали като:
Българската Асоциация по Биофидбек (БАБ) има за цел да разпространява научното познание за този метод и да създаде мрежа от кабинети, където квалифициран, лицензиран персонал да предлага Биофидбек-тренинг и терапия. На нашата страница ще намерите списък на кабинетите, които предлагат Биофидбек-метода. Освен това ние ще публикуваме актуална информация за семинари, научни новости и изследвания от областта на биофидбека.
28 февруари 2009 е ДЕН НА БИОФИДБЕКА В БЪЛГАРИЯ. В цялата страна, регистрираните и лицензирани от нас кабинети ще са отворени за безплатни консултации от 9:30 до 16:30. Кабинети


За всички допълнителни въпроси сме на Ваше разположение.

За контакти:

Агниешка Дейнович-Величков Стани Ненхоф
adejnowicz@gmail.com info@nenhof.com
tel.: 02/870 11 08, 0885 416 512, 0899 56 72 36
mob.: 0895 66 90 20

www.bulgaria-biofeedback.com
info@bulgaria-biofeedback.com

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36