Menu:


Потребителя онлайн

Търсачка:

Връзки:

psy.net
psychology-bg.com
http://www.ochila-bg.info/
banner_clinovital_130x43.gif
inobiotec

Знаете ли че:


Анкета:

Къде най-често търсите помощ?
от книгите
от приятели
от психолог
от роднини
чакам да отмине
търся в интернет
справям се сам/а
от лечителки, екстрасенси, гадателки
друго
     Резултати

 


psy
2008-03-31 - Център за подбор, обучение и управление на човешки ресурси

„Кариер Райз енд Дивелопмънт” ЕООД е Център за подбор, обучение и управление на човешки ресурси. Фирмата притежава лиценз за извършване на посредническа дейност по наемане на работа за Р България №347 от 01. 04. 2005 г., чрез предоставяне на следните услуги:
- информиране и насочване на търсещи работа лица
- психологическо подпомагане на търсещите работа
- насочване към професионално и / или мотивационно обучение
- насочване и подпомагане за започване на работа

В момента Центърът сформира групи за работа по следните програми:

▪ „Мотивационен тренинг за лица, търсещи работа” – тренингът първата част от проекта „Търся си работа”, насочен към стимулиране на заетостта и обхваща работа с регистрирани като безработни лица. Той е насочен към желанието и умението да се включим в процеса на търсене на работа. Как да изготвим СV и мотивационно писмо, явяване на интервю, кои институции могат да ни съдействат при търсене на работа. Къде виждаме себе си като реализация, какво искаме да работим, как да бъдем по-успешни. Участието в обучението е безплатно за регистрирани безработни. Необходимо е само да удостоверите това с документ от Бюрото по труда.

▪ „Обучение за обучители” - Тренингът е предназначен за всички специалисти, обвързани с работата с групи и с управлението на човешките ресурси – инструктори и лектори, обучители, водещи на групи, специалисти човешки ресурси. Той се концентрира върху дълбинните групови процеси, структурата на групата и груповата динамика.

▪”Артистични и креативни техники в помощ на изграждането на екипа
- тренингът се осъществява чрез игрови психологически методики, психодраматични и социометрични средства, както и специфични форми като форум-театър и плейбек-театър, базирани на спонтанността и освобождаването на креативна енергия, на автентичността и спонтанното разиграване. Причината, поради която толкова често в работните групи и обучителни програми се включват подобни елементи, е, че те използват стремежа за включеност – т.е.възможността всеки индивид да бъде свободен да чувства и да има право на своето място в колектива; създаването на пространство, в което всяка обикновена или необикновена, заплашителна или не, проблемна ситуация, може да бъде разиграна. Това позволява да бъдат използвани социално-интерактивните елементи на опита – опит, идващ от „разиграването”, поставен във всекидневните аспекти на живота. Част от неговото въздействие се постига чрез използването на традиционни ритуали на общността, залегнали в културата, които я формират като такава и създават усещането за група – разказваческата традиция, общностните ритуали. В тяхната основа остава спонтанната игра в едно пространство, в което се зачита всяка човешка уникалност и в същото време се подкрепя изграждането и подсилването на връзките между членовете на групата.

▪ Индивидуалната тренингова програма - разработена на база смесването на техниката за индивидуално консултиране и груповите лекционни и интерактивни обучения. Индивидуалната тренингова програма е разработена с цел да комбинира модули от стандартните обучителни програми с консултативната работа в индивидуални сесии. Подходяща е за малки екипи или тренинг на отделни служители на високи позиции, тъй като набляга както върху формирането на нови умения, така и върху развитието на личния капацитет и ресурси. При нея се акцентира не само върху необходимостта от придобиване на нови компетентности и приложими знания, не и на това как непременно да бъдем по-успешни, а на мястото на личността спрямо нейната позиция в екипа и на онези конкретни причини, свързани с личното функциониране, миналия опит, темперамента или дефицити, които възпрепятстват тази успешност. Вниманието към проблемните зони, които самият специалист идентифицира като такива за себе си в своята работа и консултирането им дават възможност за свободното и успешно реализиране на личностния потенциал и израстване. Тематичните кръгове на програмата варират в зависимост от конкретната заявка.
"ДРБ"


Уважаеми колеги,
изпращаме Ви информация, свързана със сформирането на нови работни
обучителни групи на „Кариер Райз енд Дивелопмънт” ЕООД - Център за
подбор, обучение и управление на човешки ресурси. Повече информация ще
откриете в прикачения файл.

С пожелания за успешен ден,

екипът на „Кариер Райз енд Дивелопмънт” ЕООД
tel: +359(2)943 37 47
gsm: +359 88 530 58 48
www.career-rise. com


2008-03-31 - ОБУЧИТЕЛНА ПРОГРАМА ПО АРТ-ТЕРАПИЯ

Европейски програми за обучение по психотерапия и психологично консултиране

ОБЯВА
ЗА
ОБУЧИТЕЛНА ПРОГРАМА ПО АРТ-ТЕРАПИЯ


Българска асоциация по арт-терапия (БААТ) обявява нов прием за кандидати за включване в тригодишна обучителна програма. След преминаване на 3 нива на обучение: базисно, въвеждащо и специализирано, участниците придобиват задълбочени теоретични и практически познания за арттерапията и приложението й при работа с деца, семейства, брачни двойки, хора с психични и соматични заболявания, зависимости и др. (Вж. Програмата на адрес www.psychotherapy-bg.com).

След покриване на изискванията на програмата студентите ще получат сертификат от БААТ, в сътрудничество с проф. д-р Даяна Уолър, дългогодишен ръководител на катедрата по Арттерапия към Лондонския университет и председател на Британската Асоциация на Арттерапевтите.


Срокът за подаване на документи е:
15 април 2008 г. Документите се подават по електронен път на адрес:
vkmarinova@gmail.com
Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.
За повече информация:
0896-753837 - Валентина Маринова
.

2008-03-30 - Oбучителни семинари

Уважаеми колеги,

През април и май Българско пространство за психоанализа и "Espace analytique" - Франция организират няколко обучителни семинари по теми от областта на психоанализата. Ще се радваме да ни посетите и да участвате активно в дискусиите.

Клинико-теоретичен семинар 13 април 2008, неделя
21 аудитория, Южно крило, Ректорат на СУ "Св. Климент Охридски", бул. Цар Освободител 15, София
10,00 д-р Жил Фор -Дюмон, психоаналитик, психиатър, детски психиатър "Инфантилните сексуални теории"
11,15 дискусия
11,30 - 12,30 представяне на клинични винетки от участниците в семинара за супервизия
14,30: Мария-Клара Лукези Пали, психоаналитик "Перверзиите"
15,40 дискусия
16,15 представяне на клинични винетки от участниците в семинара за супервизия

* Посещение на проф.Пол-Лоран Асун, психоаналитик,
професор по психопатология в университет "Дени Дидро" Париж -7, автор на над 25 книги
18 април 2008, петък
18,00 публична лекция в Софийския Университет 21 аудитория, Южно крило,
Ректорат на СУ "Св. Климент Охридски", бул. Цар Освободител 15, София
19 април 2008, събота
Френски културен институт, ул.Дякон Игнатий 2, София
10,00 Субект, симптом, структура
11,30 дискусия
11,45 - 13,30 представяне на клинични винетки и супервизия
* Клинико-теоретичен семинар 18 май 2008, неделя
21 аудитория, Южно крило, Ректорат на СУ "Св. Климент Охридски", бул. Цар Освободител 15, София
10,00 Фредерик де Ривоар, психоаналитик "За скандала на нагона към смъртта"
11,00 дискусия
11,30 - 12,30 представяне на клинични винетки от участниците и супервизия
14,30 - 15,20 Марион Леви, психоаналитик "Изабел, историята на една регресия"
15,20 - 16,00 дискусия
16,15 - 17,30 представяне на клинични винетки от участници в семинара и супервизия
* 14-15 юни - А.Комбришон;

Поздрави

Ирина Шумкова

2008-03-27 - „НЕВРОБИОЛОГИЧНИ ОСНОВИ НА ДЕТСКОТО РАЗВИТИЕ”

Уважаеми колеги,

Имам удоволствието да Ви поканя на представянето на новата ми книга

„НЕВРОБИОЛОГИЧНИ ОСНОВИ НА ДЕТСКОТО РАЗВИТИЕ”, което ще се състои на 1 април (без да е априлска лъжа!), вторник, от 18,00 ч. в книжарницата на НБУ на ул. Мальовица 1.

Книгата е предназначена за студенти по психология и за студенти от магистърските прогжрами по психология

Боряна Пирьова, професор по невробиология към НБУ

2008-03-19 - Краен срок

Уважаеми членове и приятели на Дружеството на психолозите в България,

Уважаеми колеги,

От името на организационния комитет на Националния конгрес по психология - 31.10 - 2.11. 2008 г., ви напомняме, че крайния срок за подаване на заявки за участие с доклади, постери, кръгли маси и тренинг семинари е само след две седмици - 31.03.2008 година.

Навременното получаване на резюметата на предлаганите от вас доклади, постери и др. форми на участие в конгреса ще позволи на Програмния комитет да подготви предварителната програма, която искаме да публикуваме до 10 април 2008 година.

Поканата за участие, изискванията към заявките и офомянето на резюметата, както и най-актуалната информация за подготовката на конгреса (дати, такси за участие, решения на организационния и програмния комитет, участници) са публикувани в страницата на конгреса - http://ncp2008.wordpress.com

Ако имате колеги и партньори от чужбина, които искате да поканите за участие в конгреса, изпратете им приложената кратка покана на английски език.

Изпратете ни вашето оригинално предложение за официален плакат на конгреса - единственото условие е графичното решение (v JPEG формат) да включва директно или стилизирано знака "пси". Авторът на одобрения от организационния комитет проект ще участва в конгреса без да заплаща такса участие.

Благодарим ви за вниманието, подкрепата и отделеното време.
Молим ви да споделите тази информация и с други колеги и ваши партньори от страната и чужбина. Ще се радваме, ако направите връзка към страницата на конгреса във вашите интернет-страници.

Пролетта е близо!
"ДРБ"

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36