Menu:


Потребителя онлайн

Търсачка:

Връзки:

psy.net
psychology-bg.com
http://www.ochila-bg.info/
banner_clinovital_130x43.gif
inobiotec

Знаете ли че:


Анкета:

Къде най-често търсите помощ?
от книгите
от приятели
от психолог
от роднини
чакам да отмине
търся в интернет
справям се сам/а
от лечителки, екстрасенси, гадателки
друго
     Резултати

 


psy
2007-08-26 - ВТОРА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО МУЗИКОТЕРАПИЯ

ВТОРАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО МУЗИКОТЕРАПИЯ
ИЗКУСТВАТА – ПОСРЕДНИК МЕЖДУ ЕЗИКА НА УМА И ЕЗИКА НА ЧУВСТВАТА


ще се проведе през месец Октомври 2007 г.:
05.10. - 09.10. 2007- в гр. София

Тема „Изкуствата в психологическата работа с деца и възрастни”

Конференцията е ориентирана към разглеждане на ролята на изкуствата като мост и инструмент в психологичната работа с подрастващи и възрастни, а също и към използването им като средство и начин за достигане и интегриране на несъзнаваното, на забравената креативност, подтиснатата детска спонтанност, път към индивидуация в един динамичен свят и ежедневие наситено с насилие, наркотици и девалвация на ценностите.


В програмата:

05.Октомври 17:00 – 18:15 Регистрация;
18:30 Официално откриване: танцова програма – Детска фолклорна група при танцов ансамбъл „Балкан” с хореограф Ангел Томов ; Рецитал – „Поетични опити” – представяне на клуб на „Седмия етаж”; Психолозите Калин Гайтанджиев и Ценко Цветков представят Рок група "Отряд 13" при затворнически общежития гр.Казичане.


06. Октомври Росица Христова – Музиката психологически инструмент за ранното детско развитие.; гл. ас. д-р Моника Борисова - Арт-терапия с деца, лишени от родителска грижа.; Славка Зидан – „Музиката прави нещата различни” – приложение на музиката и изкуствата в училище (преглед на чуждия опит); Цонка Драганова – Музикотерапията при работа с деца с увреждания.; Венета Венкова – Музикотерапия при деца със специфични потребности.; Мария Горинова, Анета Декова - Използване и приложение на арттерапевтични техники в терапевтичната работа с деца с комуникативни, емоционално-поведенчески, интелектуални и други разтройства.; проф. Нева Кръстева - “Духът на музиката у късния” Ницше. Декаданс и себенадмогване; Снежана Бечева - Приказките на Братя Грим в социалната терапия по Щайнер;Мартин Иванов - Drum Circle Libera - work-shop;

07.Октомври Ангел Томов – „Споделено” – клубната работа с психично болни възрастни като форма на психотерапия.; Теодоси Цингилев - Моето лично преживяване в опита ми с психиатрични пациенти; Dr.Habil. Надежда Витанова, Софийски университет “Св.Кл. Охридски” – Музика, екзистенциали и транзакционен анализ в психотерапевтичния процес;Ирина Димова - Съчетаване на психодрамата и Водено с музика въображение в дългосрочната терапевтична практика; Нейчо Карпачев – „Работата с изкуства - път към себе си и света”; Лилия Ахтарова – Личното творчество като ресурс;

08. и 09.Октомври Двудневен семинар( work-shop) с водещ специалният гост на конференцията г-жа Любка Мюлер - музикотерапевт от гр. Дрезден на тема: „Активна музикотерапия при деца”.

Цел на work-shop-а: Да се получи цялостна представа за възможностите, средствата и методите на музикалната терапия при деца и юноши. Перспективи и взаимоотношения между музикална терапия и педагогика. Въздействието на музиката, значението за физическото развитие, мисленето и душевността. Практическата част включва музикални и танцови импровизации, практическо овладяване на музикалните елементи.

Заявки за участие изпращайте на e-mail на БАМ: bam@mail.orbitel.bg;
Повече информация на тел. 02/ 980 13 87; 0898 66 55 78 – всеки работен ден между 13 и 15 ч., и на e-mail: bam@mail.orbitel.bg;
или на сайта на БАМ: http://www.musictherapy.hit.bg


Такса за участие в конференцията

Такса до 15.09.2007 г. Такса след 15.09.2007 г.
За членове 45лв. 50 лв.
За представители наинституции 60 лв. 70 лв.
За всички други 50 лв. 60 лв.


Такса за участие в семинара на г-жа Любка Мюлер

Такса до 15.09.2007 г. Такса след 15.09.2007 г.
За членове 55 лв. 60 лв.
За представители наинституции 70 лв. 80 лв.
За всички други 60 лв. 70 лв.


Такса за участие в семинара на г-жа Любка Мюлер и в конференцията

Такса до 15.09.2007 г. Такса след 15.09.2007 г.
За членове 80 лв. 90 лв.
За представители наинституции 110 лв. 130 лв.
За всички други 90 лв. 110 лв.


Таксите за участие внасяйте при г-ца Ази Хофсепян – тел.: 0896 78 19 13; 02/ 843 54 31 от 10:00 до 18:00, на адрес:
гр. София бул. Ситняково № 79
Или
На банковата сметка на Българска Асоциация по Музикотерапия:
Банка ДСК-клон Отечество

Банков номер 1034342900
Банков код 30021160
IBAN BG13STSA93000011113049
BIC STSABGSF
"ДРБ"

2007-08-20 - Екзистенциална и феноменологическа психология

“Тревогата на хората, намиращи се в състояние на криза, не може да се снеме с помощта на теоретична формула... Може ли да сме уверени, че виждаме пациента, такъв какъвто е, или ние виждаме проекциите на нашите собствени теории за него? ... Ние никога няма да можем да проникнем в неговия свят, да го познаем непосредствено. И все пак сме длъжни да съществуваме в неговия свят, ако искаме да имаме шанс да разберем този човек.”
Роло Мей


“Източници на екзистенциалното направление в психологията и неговото значение”

Двудневен семинар по
Екзистенциална и феноменологическа психология
15-16 Септември 2007


На тема
Принципи и технологии на терапевтичния контакт

Водещ
Вера Зелеева,к.п.н. ,доцент във Факултет по психология на Казански Държавен Университет.

Теоретично въведение: Екзистенциалният анализ и методите на феноменологичното изследване са два близки и същевременно различни методи на терапевтична работа с хора. Феноменологичният анализ предполага изучаване на конкретното преживяване на човека, свързано с дадена жизнена ситуация. Екзистенциалният анализ работи с по-широка схема – той взема предвид не едно отделно преживяване, а цялата структура на съществуването на индивида утвърждавайки, че индивида може да живее в два и повече свята едновременно. Тези методи обаче не може да се усвоят директно от книгите – опитът се придобива само в конкретната ситуация на взаимодействието. Поради това най-продуктивен метод на обучение е личния опит на индивида, а основния инструмент на екзистенциалната и феноменологичната психотерапия - терапевтичния контакт, като способ за активизиране на самоосъзнаването и самоизследването на клиента. Битието в света на клиента, битието заедно с клиента предполага изкуството на създаването на специална атмосфера на контакт, основаващ се на принципно нови нагласи на терапевта.

Цели на семинара: Практическо обучение в методите на екзистенциалния анализ и феноменологичното изследване. На семинара ще се разгледа основно един аспект на екзистенциалната психотерапия – терапевтичния контакт. Принципите и особеностите на създаване на екзистенциални отношения (терапевтичен контакт) са уместни както при всеки вид психотерапия, така и в психологическото изследване или всяка друга жизнена ситуация, която изисква комуникативна компетентност. Запознаването с метода на феноменологичния анализ и интервю ще даде възможност на участниците в семинара, както за изследване, така и за корекция на преживяваните чувства и състояния. Ще бъдат представени уникални технологии на създаване на ситуация на самоизследване и самокорекция на преживяваното, а също така и тренинг за създаване на терапевтични отношения.

За кого е този семинар: За специалисти – психолози, психотерапевти, социални работници и педагози, които професионално работят с хора или помагат на хора в криза, и които искат да се запознаят практически с методите на екцистенциалната и феноменологическата терапия. Семинарът е отворен и за неспециалисти - за всички, които се интересуват от по-добро познаване на самите себе си и по-пълноценно общуване с другите.

За водещата семинара: Вера Зелеева се занимава с преподавателска и психотерапевтична работа от 21 години. Тя е дипломиран клиничен психолог, сертифициран екзистенциален терапевт, психодраматист, член на Източно-европейската асоциация по екзистенциална терапия. Участвала е в многобройни семинари по екзистенциална психотерапия като - семинарите на Директора по екзистенциална терапия Ема Ван Дерцен (Великобритания), семинарите по философско консултиране на Саймън Дю Плок (Великобритания), семинарите на Ан Касман Ентус (Канада), семинари и теоретико-практически програми на Института по Хуманистична и екзистенциална терапия в Литва и много други. Вера Зелеева е преподавател по екзистенциална и феноменологична психология и психотерапия в различни Висши Училища в Казан - Казанския Държавен Университет, Казанския Педагогически Университет, Казански Медицински Университет, Филиала на Московски Открит Социален Университет. Тя е практикуващ екзистенциален терапевт. Автор е на методически разработки по феноменологичен анализ на преживелищен опит.

Дата на провеждане: 15-16 Септември, 2007
15 септември 10.00-19.00 часа
16 септември 9.00-18.00 часа

Място на провеждане: Голяма Семинарна Зала –
Дом на Учения, БАН,
ул. Шипченски проход 50


Такса участие: 65 лева

Лице за контакт: Камелия Хаджийска, тел. 0898710030Програма

На двудневен семинар по

Екзистенциална и феноменологична психология

“Принципи и технологии на терапевтичния контакт”

Водещ: Вера Зелеева


15 Септември
10.00-19.00 часа

• Особености на екзистенциалния контакт - теоретично въведение. Запознаване с концепцията на водещата семинара.
• Екзистенциален анализ на съновиденията - методология и практика.
• Екзистенциален анализ на рисунки - методология и практика.

16 Септември
9.00-18.00 часа

• Технология на феноменологичното изследване - методология и практика.
• Технология на феноменологичното построяване на интервю - методология и практика.
• Технология на феноменологичния анализ - методология и практика.
• Анализ на терапевтичния ефект на феноменологичното интервю.
"ДРБ"

2007-08-13 - Двудневен семинар

“Пътешествието на Героя в нас”
продължава:


III-та част
“Разчистване на препятствията по пътя”
Психодрама и семейни констелации

Водещи: Камелия Хаджийска, Светла Маринова

Кога: 8 Септември 10.00- 19.00
9 Септември 09.00 – 18.00 часа

Къде: Голяма семинарна зала “Дом на учения”, БАН
Ул.”Шипченски проход” 50, София

Телефон за контакти: 0898710030

Кой може да участва: Всеки, който се интересува от въпросите за себепознанието, психичното развитие, промяната и смисъла на нещата, които му се случват в живота. Не е необходим предварителен опит с метода на психодрамата или семейните констелации. Не е задължително участие в предишните два семинара на “Пътешествието на Героят в нас”. Броят на участниците е ограничен.

Защо да иска да участва: Защото пътуването навътре в себе си е това, което отваря вратите на истинското познание за света и нашето място в него... защото е интересно и забавно... защото зарежда с енергия и кара света да изглежда като по-добро и безопасно място за живеене, а нас самите – като герои, тръгнали на най-важното пътешествие – пътешествието за откриване на съкровището, скрито в нас самите.

Цена за участие: 70 лева
За участници в предишните семинари – 60 лева


За темата на семинара
Ще работим не толкова върху съдържанието на “пътешествието”, колкото върху движението напред. Ще изследваме посоката, към която сме тръгнали и нещата, които ни пречат да постигаме целите си. Пречките по “пътя” ни може да от най-различен порядък – страх от неизвестното, недоверие в собствените си сили, неясна или неподходяща цел, недовършена ситуация от миналото или ненаучен житейски урок, заплетени фамилни отношения или спрял поток на любовта в “семейната душа” на нашите предшественици. Всичко това са препятствия, идващи от миналото на вътрешния ни Герой. Двата метода, с които ще работим – психодрама и семейни констелации - в полето на съвместното си действие дават възможност да се изследва на различни нива на нашето несъзнавано целия диапазон от възможни препятствия. Основната идея е, че колкото по-необременени от миналата си обусловеност сме, толкова по-леко навлизаме в настоящето и го преживяваме по един вълнуващ и радостен начин. Търсения ефект от участието в семинара е да ни направи по-леки: по-свободни... и по-отговорни. Пътешествието на героя е възможно само, ако се осмелим да напуснем старите територии и да навлезем в новите. А това е свързано с поемане на риск, с тревога и страх. И с преживяване на повече вълнение и трепет в живота ни.
За двата метода на работа
Психодрамата изследва психичното чрез езика на действието и вслушване в “гласа на тялото”. Насочена към осъзнаване на актуалните ни вътрешни конфликти, към развиване на по-дълбока връзка с истинските ни нужди, към разширяване на житейския ни репертоар от роли, тя е незаменимо средство за вливане на повече енергия и виталност в живота ни. Техниките, с които работи дават простор на въображението, свобода на творческата ни изява, смелост за по-категорично заставане в центъра на “сцената” на нашия живот. В сърцевината на този метод е идеята за спонтанността като критерий за психично здраве и пълноценен живот. Това е и търсения ефект от участието в психодраматична група.
Семейните констелации са метод на терапевтична работа, който все още е слабо познат в България. Неговата уникална сила е в способността му директно да работи със съдържания на колективното несъзнавано на човека – “неговата семейна душа”, включваща в себе си съдбите на неговите близки и далечни предшественици. И в способността индиректно, чрез “преподреждане” на заплетени взаимовръзки в тази семейна система, да довежда до дълбок катарзис и премахване на неосъзнатата причина за повтарящите се негативни модели на поведение и взаимоотношения в нашия живот. Това е мощен, силно енергиен метод за освобождаване от обременяващи несъзнавани връзки с лица от нашата семейна история и изграждане на нов вид взаимоотношения - основани на зряла любов и независимост.
За двете водещи
Камелия Хаджийска - психолог, от 15 години професионално работи с индивиди и групи в различни полета на приложната психология. Обучението си в метода на психодрамата започва също преди 15 години към фондация “Психотерапия 2000” и по настоящем е сертифициран психодрама-директор и психотерапевт.
Д-р Светла Маринова - психиатър, лекар-хомеопат, работи в областта на психичното здраве повече от 20 години. Преминала е курсове на обучение в метода на семейните констелации в Испания и Индия и по настоящем е сертифициран терапевт в метода на семейните констелации.
"ДРБ"

2007-08-07 - Обучение по методиката на канадския автор Джон Кехоу

Два взаимнодопълващи се метода обединяват сили за да ви дадат най-доброто в себепознанието и самоусъвършенстването.
Обучение по методиката на канадския автор Джон Кехоу на тема ‘Техники за овладяване силата на мисълта’ съвместно с ТЕС - „Техники за емоционална свобода” - нов революционен метод за премахване на емоциите саботиращи успеха.

Защо трябва да изберете точно тези методики?

Българският пазар е пренаситен с книги, “открили панацеята", които ни дават съвети за това как трябва да живеем. Всички те стигат неизменно до един и същ извод – Успехът и благополучието са постижими и зависят единствено от нас.
Но защо бихте решили да се обърнете към съветите точно на Кехоу? Той няма да ви предложи нищо различно и ново – вълшебства съществуват само в приказките. Тук става въпрос за реалности и конкретика. Предлаганата методика включва всичко съществуващо като методи за постигане на успех, представено по възможно най-достъпния начин, конкретизирано, без нищо излишно.
Акцентът при Кехоу е – Да се освободим от илюзиите, да станем самите себе си, да сътворим и приемем точно този свят, който желаем. А първата стъпка е най-трудна – Да решим какво точно желаем. Направим ли я - пред нас се откриват безбрежни хоризонти – и всичко става възможно. Трябва само да следваме предписанието, стъпка по стъпка, с безкрайна упоритост. Ако вярваме, че всичко е възможно, защото зависи от нас; ако желаем наистина това, в което вярваме; ако сме готови да го приемем – то ще бъде наше!
Не е необходимо да откриваме топлата вода. Много вещи по въпроса хора, вече са го направили. Тези, които са прочели, горепосочените книги и всички останали в тази посока са го разбрали. Сега, обаче има автор събрал всичко най-ценно по един перфектен начин.
Посещавайки семинарите по методиката на Джон Кехоу, бихте добили яснота по всички вълнуващи ви въпроси. А преживяването на практическата част дава възможност за истинското прилагане на методиката.
Ако имате безброй въпроси, ако имате нужда от помощ, ако просто сте обезсърчени или пък апатични, ако искате нещо ново и конкретно, което би променило вас и живота ви, защо не направите първата крачка – поискайте да успеете, позволете провокацията. Ако не опитате, никога няма да разберете, дали това не е бил повратният момент във вашия живот!

ТЕС прекрасно допълва метода на Кехоу като дава средства за овладяване на емоциите, които в повечето случаи са катализаторите на успеха или едно от най-големите препятствия за постигане на поставените цели. Лектор на тази част е единственият представител за България на методиката ТЕС – Иван Петърнишки.
Въоръжени с тези два метода, вие най-после ще можете неимоверно да ускорите и гарантирате осъществяването и най-дръзките си мечти.
Повече информация на www.kehoeducation.com
Продължителност – 20 часа
4 понеделника или вторника от 18 до 21 ч. и една събота
Цена – 200 лв. Отстъпки
За повече информация и записване – тел.8 666 984, 0897 818 718 Цена - 200 лв.
Място на провеждане - София, ул. "Гороцвет" #4, ет.1, ап. 3
Намира се до 4-то районно управление на МВР в Лозенец, което от своя страна е близо до хотел "Хемус".
"ДРБ"

2007-07-18 - Лятна школа по психология 2007 (Психология през лятото)

ПСИХОЛОГИЯ ПРЕЗ ЛЯТОТО - 2007
Програма
(21-22.07 и 28-29.07.2007г.)

СКОКЪТ НА КОСТЕНУРКАТА
Фокусирана към решения ресурсология
водещ: Боян Страхилов
21.07- 22.07.2007 г. от 10,00 до 18,00 ч.
продължителност 15 часа Цена: 40 лева;
Място на провеждане – гр. София, ул. Хан Аспарух 66, ет.2 (учебна школа Магистра)
Какво би станало, ако вместо да анализирате случващите се проблеми, анализирате решенията? Тази проста и драматична промяна в подхода към събитията може да се появи като силно предизвикателство за вашите разбирания и убеждения, и неусетно да се превърне във философия на вашия живот. Тя може да бъде прилагана към цялото многообразие от нужди – от преодоляването на лични проблеми, през необходимостта за екипно развитие, до корпоративните стратегии.
С участието си в “СКОКЪТ НА КОСТЕНУРКАТА”, вие ще можете да тренирате сътворяването на промени и ускорено да изучавате на практика Фокусирания към ресурси и решения подход. По време на обучението вие ще овладявате елементи от него, докато откривате неговата ефективност. Да прилагате прости практически правила като:
o Всеки човек и ситуация са уникални.
o Открий какво работи и прави повече от него.
o Има повече смисъл да фокусира върху бъдещето и позитивното.
o Реалността се конструира посредством взаимодействието и езика.
o Промените са неизбежни, а малките промени водят до големи промени.
И още, този семинар представлява творческа психологическа лаборатория, която въвлича участниците в опознаване и практикуване на манията за намиране на добри решения. Те ще изучават и тренират стратегии за личностно развитие и начини за оползотворяване на собствени ресурси, стимулирани от предизвикателството на непознатото в човешките възможности. Философията на семинара е изтъкана от провокации към нагласи и поведения и може да се използва като ефикасен стимул за нови и по-добри постижения. Упражненията в него се основават на специфичните взаимодействия в човешката система и фокусирания към решения психологичен подход.

Автострадата на Шехерезада – арттерапията за всеки ден
Водещ: Катя Белопитова

21.07- 22.07.2007 г. от 10,00 до 18,00 ч.
продължителност 15 часа Цена: 40 лева;
Място на провеждане – гр. София, ул. Хан Аспарух 66, ет.2 (учебна школа Магистра)
Ризата на щастливия човек
Един халиф лежал смъртно болен в своята копринена постеля, заобиколен от хекимите, лекарите на неговата страна. Те били единодушни, че само едно нещо може да излекува и спаси халифа: да се постави под главата му ризата на един щастлив човек. Пратеници се пръснали на всички посоки да търсят по всички градове, села и колиби щастлив човек. Но всеки, когото попитали за щастието му, имал само тревоги и грижи. След като вече били загубили надежда, пратениците срещнали един овчар, който докато пасял стадото си пеел и се смеел. Възможно ли е да е щастлив? “Не мога да си представя човек, по-щастлив от мен”, отговорил овчарят, смеейки се. Незадоволителната вест, че единственият щастлив човек, когото срещнали пратениците, нямал риза, накарала халифа да се замисли. Три дни и три нощи не допуснал никого до себе си. На четвъртия ден той наредил да раздадат на народа копринените завивки и скъпоценните му камъни и, както разказва легендата, от този момент той оздравял и станал щастлив. (Пезешкиан, 1993: 89-90)
Символите са езикът на приказките. Те имат много значения. Мо-тивите от приказките, които ни вълнуват по особен начин, стават сим-воли на нашето психическо състояние, което вероятно не бихме могли да изразим по друг начин. Приказката представя символично общочовешки проблеми и възможни решения на тези проблеми. Тя дава възможност за дистанциране от личните грижи и получаване на готови решения за сходни ситуации, а героите от приказките и историите са модели, които ни водят по пътя към решаване на проблемите ни.
Когато се активизира емоционалното участие на цялостната личност, нейните най-дълбоки слоеве - а това може да се случи, когато се разказва приказка - се активизират и вътрешните лечебни сили на човек. Тогава може да се каже, че приказката действа! Тя слиза дълбоко навътре и събужда спомени. И когато успеем да се заслушаме мълчаливо, наблюдавайки вътрешните образи и намерим мястото на вътрешната тишина, тогава можем да кажем, че приказката ни е помогнала.
В семинара ще работим по различен начин с приказки, притчи, символи от нашия живот и ще се учим да се вслушваме в това, което искат да ни кажат, да мислим символно.ФОКУС КЪМ РЕШЕНИЯ:
КОНСУЛТИРАНЕ И ТЕРАПИЯ

Водещ: Боян Страхилов – психолог

28.07- 29.07.2007 г. от 10,00 до 18,00 ч.
продължителност 15 часа Цена: 40 лева;
Място на провеждане – гр. София, ул. Хан Аспарух 66, ет.2 (учебна школа Магистра)

Този практически семинар ще бъде полезен за всеки професионалист, които иска да овладее основите на фокусираната към ресурси и решения психология и да подобри ефективността си при работа с хора.
По време на обучението вие ще се запознаете по един достъпен начин с философията на системно-ориентираните психологични подходи и фокусираната към решения практика, която се прилага в консултирането и терапията. В него вие ще можете да:
Ш Изучавате структурата и практикувате основни работни елементи на фокусирано към решения интервю;
Ш Овладявате процеси на договаряне за обща работа с различни видове клиенти;
Ш Обсъждате професионални отговорности в терапевтичната и консултативна работа, както и различни терапевтични стратегии.
По време на семинара ще наблюдавате видео-сесии, ще дискутирате случаи от практиката и щe участвате в ролеви игри. Заедно с това, включването ви в различни практически упражнения ще засилва овладяването на нови професионални умения и способността за търсене на ресурси и решения при широк кръг психологични проблеми. Като участници в семинара ще получите материали в помощ на обучението.
Тъй като “две глави мислят по добре от една”, фокусът на работа ще бъде насочен и към оползотворяване на груповите ресурси. Заедно с това ще се търси директна практическа приложимост на фокусираните към ресурси и решения подходи във всяка индивидуална ситуация.Силата на розата –
да опозная себе си

Водещ: Катя Белопитова

28.07- 29.07.2007 г. от 10,00 до 18,00 ч.
продължителност 15 часа Цена: 40 лева;
Място на провеждане – гр. София, ул. Хан Аспарух 66 ет.2 (учебна школа Магистра)
Само една роза за опора
Свят ми се вие. Не мога да спя.
Ръката ми търси да хване нещо, което крепи, и намира само роза една за опора.
Хилде Домин
Символите имат много значения и изражения. А рисунката се появява спонтанно и искрено. Работата с рисунки разкрива нови възможности да влезем в контакт с вътрешния си душевен живот и да изразим чувствата си. Независимо от нашите художествени способности тя ни помага да разкрием съкровени преживявания и внася яснота в живота ни. По пътя на творческото занимание придобиваме нови опит и познания и често намираме конструктивни решения за собствените си проблеми. Особено, когато този процес се извършва в група.
Изкуството като терапевтично средство може да се използва на-всякъде, където имаме нужда от помощ за решаване на специфичните си проблеми, независимо от това дали сме болни или здрави, но с проблеми в семейството, работата, с общуването или пък ако ни предстои да вземем някакво решение, да намерим пътя към себе си.
Арттерапията е подходяща за всякаква възраст, за индивидуална и групова работа. Подходяща е за работа със семейства, в детски заведения, в училища.
През тези два дни ще открием различения подход към експресивните изразни средства. Ще се научим да се обръщаме към нещата от ежедневието ни и да ги използваме, за да опознаем по-добре себе си.
Краен срок за записване: 20.07.2007г.
Ограничен брой места


За справки и записвания:
тел. 02/983-18-64
ул. Веслец 45 - партер
от понеделник до петък
9-18 ч.
GSM: 0889 761881
alfatm@abv.bg
www.smpb.hit.bg
http://forumi.us/starasofia
www.starasofia.dir.bg

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36