Menu:


Потребителя онлайн

Търсачка:

Връзки:

psy.net
psychology-bg.com
http://www.ochila-bg.info/
banner_clinovital_130x43.gif
inobiotec

Знаете ли че:


Анкета:

Къде най-често търсите помощ?
от книгите
 [tally] 14%
от приятели
 [tally] 14%
от психолог
 [tally] 8%
от роднини
 [tally] 10%
чакам да отмине
 [tally] 5%
търся в интернет
 [tally] 20%
справям се сам/а
 [tally] 23%
от лечителки, екстрасенси, гадателки
 [tally] 3%
друго
 [tally] 3%
гласове: 515

 


psy
2007-06-06 - Информация от ДПБ:

:D
СДРУЖЕНИЕТО НА
МЛАДИТЕ ПСИХОЛОЗИ
В БЪЛГАРИЯ
„4-и АПРИЛ"


Ви кани на:

Учредително събрание
на клон Варна

Очакваме ви на 08.06.2007г. от 14:00часа
в „Център за личностно развитие"- гр.Варна
ул. „Н. Козлев"№5, тел.:052 33 33 79

/кандидатите за членство да носят автобиография и актуална снимка/
Основните цели на СМПБ са:
1.Защита на професионалните интереси на психолозите и
студентите по психология в страната, подпомагане на тяхното обучение
и професионална реализация.
2. Специални грижи за студентите по психология в различните
университети на страната чрез информационно подпомагане, съдействие
при кандидатстване със собствени проекти до различни фондации и
институции, подпомагане професионалната им квалификация, приобщаване
и взаимодействие с други студентски общности.
3.Подобряване качеството на обучението по психология в
университетите в България.
4. Укрепване и оптимизиране на контактите и взаимодействието
между младите психолози на национално и международно равнище.
5. Взаимодействие и партньорство с студентски младежки
психологически организация от Европа и целия свят.
6.Утвърждаване позициите на психологията, като фундаментална
наука в полза на човека и обществото.
Причини, за да членувам в Сдружението на младите психолози
1. Чувство за принадлежност към общността на младите психолози
в България
2. Поставените от мен цели и проекти да бъдат постигнати с общи
усилия.
3. Достъп и обмен на информация, свързана с психологията.
4. Контакти с млади психолози със сходни идеи.
5. Възможности за професионално развитие.
6. Преференции при участие в различни тренинги, обучения и
брифинги в областта на психологията, както и допълнителна информация
за тях.
7. Личностно обогатяване и развитие

2007-03-07 -

Който желае да си публикува във форума статии, курсови и дипломни работи и т. н. да пише на адрес blaga_ru@mail.ru
:idea:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36