Menu:


Потребителя онлайн

Търсачка:

Знаете ли че:

Анкета:

Къде най-често търсите помощ?
от книгите
от приятели
от психолог
от роднини
чакам да отмине
търся в интернет
справям се сам/а
от лечителки, екстрасенси, гадателки
друго
     Резултати

 

ГЕНЕТИЧНА ПСИХОЛОГИЯ by brr at Thu 27 Sep 15:20

Фактът, че генетичният код съдържащ се в молекулите ДНК, предава по-голямо количество физиологична информация, е общоприет. Всички признават също така, че такива явни физични характеристики, като цвета на очите и цвета на косите се предават чрез ДНК кода. В резултат на изучаването на различните модели на човешкото поведение учените (генетични психолози), стигат до извода, че психологичните черти и поведенческите модели също така се предават от поколение на поколение.

История на генетичната психология

За първи път се публикува твърдението, че наследствеността оказва голямо влияние върху живота на човека, през 1919 година в трудът на Фройд (Das Unheimlich, 1919). В тази работа той публикува изводите си, същността на които се заключава в това, че в тревогите, в пристъпите на “смъртен студ” (близък до синдрома на Рейно) и ужас, се появяват повтарящите се кошмари на прародителите, същите които са преживели драмата, катастрофата и множеството ужаси по време на войните. Тези симптоми често се проследяват в дните за помен или годишнините, ако реалните факти са били премълчавани, скривани. Тук попадат тайните, а също така не казаното или исторически известното, но премълчавано в семейството: спомените за войната, лагерите, бомбардировките, стихийните бедствия.

По-късно Юнг допълва трудовете на Фройд с разкриването на синхронността – идеята за предаването от поколение на поколение и съвпадането на датите, а също така това, което той нарича “Колективно безсъзнателно”.

На 25 април 1953 година в списание Nature е била публикувана статията на учените Франсис Крик (Francis Crick) и Джеймс Уотсън (James Watson), в която се обяснявали, по какъв начин генетичната информация се предава от едно поколение към друго. Това предизвикало революция в биологията и медицината.

Уотсън и Крик си разделят Нобеловата награда по физиология и медицина през 1962 година за открития, отнасящи се до молекулярната структура на нуклеиновите киселини и тяхното значение за предаването на информацията на живата материя.

ДНК структурата може да се променя в процеса на химическо или лъчево въздействие, или под въздействието на подсъзнанието на човека.

В 1960-1970 г. Фр. Долто, Никола Абрахам, Ив. Бузормени-Над поставят въпроса за трансгенерационното предаване на не изцяло разрешени конфликти (омраза, отмъщение), тайни, на не казаното, преждевременната смърт и избора на професии.

В 1968 година Тойч представя теорията си за генофизиката и IDEAL метода.

В 1978 година професор Анри Коломб е разработил техниката геносоциограма. Геносоциограмата позволява да се получи нагледно социометрична представа за генеалогичното семейно дърво с неговите характеристики – имена, места, дати, връзки, главни събития в живота.
Генограмата пък обикновено я свързват с конференцията по семейна терапия на Мърей Боун през 1967 година.

През февруари 1994 година в Сан Франциско били представени резултатите от научните програми, доказващи, че именно генетиката, а не възпитанието, определя характера и темперамента на децата.

Налице са също така доказателства, че такива особености като страхливост, уморяемост, липса на късмет – са в по-голяма степен генетически обусловени (унаследени характеристики), отколкото такива качества като сигурност, успешност и сила на волята.

Дейвид Роу от университета в Аризона, изследващ генетичния произход на безпокойството, неуравновесеността и хиперактивността, смята, че обичащите и спокойни родители не могат да направят плашливото си дете по-смело, по същия начин, както не могат много активните родители да възпитат вяло, апатично дете. Причината за това е наследствеността.

През 1966 г. Международната Академия по Генетична Психология разработва собствени технологии за стабилизиране на вътрешното състояние на човека и поетапни програми за корекция на генетичния код на човека, обединявайки за целта психогенетиката и психологията на дълбинните промени в подсъзнанието.

През 2000-та година е завършен изследователски проект на интернационална група от учени по частично разчитане на генетичния код на човека. Един от ръководителите на този проект бил доктор Крейг Вентер (Craig Venter), който е патентовал откритите от него гени. В 2002 година той е пуснал тест на стойност 600 хиляди долара, способен да констатира диагнозата по датата на смъртта!

През април 2003 година се случва сензационното изказване на учените – изцяло е разшифриран генетичният код на човека. Учените генетици доказват, че информацията за събитията, които се случват в живота на човека, за неговото здраве, генетична предразположеност към заболявания, е записана в генетичния му код (в ДНК молекулите).
http://www.iagp.ru

Comments 1