Menu:


Потребителя онлайн

Търсачка:

Знаете ли че:

Анкета:

Къде най-често търсите помощ?
от книгите
от приятели
от психолог
от роднини
чакам да отмине
търся в интернет
справям се сам/а
от лечителки, екстрасенси, гадателки
друго
     Резултати

 

EMDR като метод за психотерапия by brr at Mon 6 Jan 12:50

От времето на откриването на техниката Десенсибилизацията и преработката (на травмите) с помощта на движение на очите (ДПДО) през 1987 г. до днес, EMDR е получила повсеместно признание у значителна част от медицинското и психологичното съобщества, включително и в България. Продължаващото развитие на ДПДО от проста техника към сложна методология е основано най-вече на клинични наблюдения. Ясно е, че организираните клинични изследвания, в които внимателно се регистрират получените резултати (с помощта на компютърна конфигурация и специализиран софтуер), не могат да бъдат заменени с нищо.
Въпреки, че техниката ДПДО е известна най-вече с движенията на очите, от което тя е получила наименованието си, съществен факт е, че ние се отнасяме към нея като към цялостна система. При това сами по себе си движенията на очите са само един от компонентите й. Ефективни се оказват не само движенията на очите, но и много други дразнители.
ДПДО е основан на обяснителния модел, твърдящ, че голяма част от психопатологията е основана на предишен жизнен опит, понякога включително и ранното детство. Целта на психотерапията с помощта на този метод се състои в бързата преработка на дисфункционалния минал опит и преработването на това „наследство”. Очакванията са дисфункционалната информация да претърпи спонтанни изменения на формата и значимостта си, като по този начин се усили потенциала на клиента (пациента).
Цел: бързо и ефективно да се намали количеството на оплакванията на клиентите.
Ако сте специалист и се интересувате от апаратурния метод на EMDR за България, позвънете на тел.: 0885-410-611 - кл. псих. Бл. Русева

Comments 0