Menu:


Потребителя онлайн

Търсачка:

Знаете ли че:

Анкета:

Къде най-често търсите помощ?
от книгите
от приятели
от психолог
от роднини
чакам да отмине
търся в интернет
справям се сам/а
от лечителки, екстрасенси, гадателки
друго
     Резултати

 

2010-01-30 - Игрова психотерапия при детски страхове и тревожни състояния

Уважаеми колеги,

Бих искала да ви уведомя, че на 6 февруари, събота, от 9.30 до 16.30 ч ще се проведе поредното обучение на Института по Позитивна Психотерапия от цикъла "Семинари по детска психотерапия" на тема

"Игрова психотерапия при детски страхове и тревожни състояния"

Водещ: Милена Манова – Детски и позитивен психотерапевт.


За повече подробности, вижте сайта ни www.positumbg. com.

С уважение,

Milena Manova
Institute of Positive Psychoterapy
00359 899 17 55 17
positumbg@gmail. com
www.positumbg. com

2010-01-24 - МЕТОДИ за РАБОТА с ДЕЦА с ПСИХОСОМАТИЧНИ ПРОБЛЕМИ

ЗДРАВЕЙТЕ КОЛЕГИ!

ИЗПРАЩАМЕ ВИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДСТОЯЩО ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА:

„МЕТОДИ за РАБОТА с ДЕЦА с ПСИХОСОМАТИЧНИ ПРОБЛЕМИ”


на 6 февруари 2010 г. /събота/

ЕКИП НА КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР «ПЛИСКА»


За информация и записвания:

Тел. 02/97 97 040, 0887 98 33 94, fsc04@abv.bg, www.centarpliska.com

2009-12-26 - КОНСУЛТИРАНЕ НА ДЕЦА В РИСК И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА

ИНСТИТУТ ЗА ПСИХОСОЦИАЛНА И ТЕРАПЕВТИЧНА РАБОТА С
ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА
INSTITUTE FOR PSYCHOSOCIAL AND THERAPEUTICAL WORK WITH CHILDREN AND FAMILIES
www.iptrds.com


“Чувам и забравям
Виждам и запомням
Правя и разбирам”
КонфуцийОбява за учебен курс
КОНСУЛТИРАНЕ НА ДЕЦА В РИСК И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА


• Участници: Курсът е предназначен за педагози, психолози, социални работници,учители ,специалисти работещи с деца във всяка една сфера, както и за студенти от съответните специалности.

• Времетраене: Състои се от 3 еднодневни семинара по 8 учебни часа единия.

• Съдържание: Ще бъдат илюстрирани техники от психодрама и фамилна терапия в парадигмата на системния подход приложими при консултиране на деца в риск и техните семейства.

• Методи: Курсът има практическа насоченост. Участниците ще бъдат включени в интерактивни дейности.

Водещи на курса: Иван Павлов и Николай Златев

Водещите са професионалисти с опит в областта на приложната
психология и психосоциална работа с деца и семейства

За контакт и записване:
Телефон: 0889 274 114 Иван Павлов или e-mail: igpavlov@abv.bg

Срок за записване 14.01.2010 г. 17 ч. на посочения e-mail !

Място на провеждане гр.София ,ул.”Христо Белчев”№ 1 ет.3
/входът е откъм безистена/
Времетраене: 9:30 – 16:30 ч.
Регистрация и внасяне на таксата ще се проведе на 16.01.10г. от 9.00ч. на същия адрес.

Дати на провеждане: Такса:*
І семинар 12.12.09г. За работещи: 30 лева за семинар
ІІ семинар 16.01.10г. За студенти: 20 лева за семинар
ІІІ семинар датата ще се уточни За организации: 50 лева за семинар

След приключване на третия семинар ще бъде издаден сертификат удостоверяващ броя обучителни часове!

*Забележка: При условие ,че се заплатят трите семинара наведнъж сумата съответно е 50 лева за студенти и 80 лева за работещи и 130 лева за организации.

2009-12-26 - правяне с грубиянството в училище

Съюз на Българските Журналисти
Национален седмичник за образование и наука АЗ-Буки
Дружество на Психолозите в България
Балканска фондация за психично здраве
Български Институт за Отношения между Хората
Нов Български Университет
Национална Гимназия за Древни Езици и Култури
„Св. Константин Кирил Философ”
Софийски Университет „Св. Климент Охридски”

В АКАДЕМИЯ ЗА ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО
Консорциум от организации и личности. Организационна структура изградена на партньорски принципи..
ОРГАНИЗИРАТ
Национална конференция
на тема:
“Справяне с грубиянството в училище
Компетенции и добри практики”

23 април, 2010 г.
Място на провеждане :
Софийски Университет
„Св. Климент Охридски”
РЕКТОРАТ
булевард Цар Освободител № 15

Организационният комитет на Академия за гражданско общество кани :
директори на училища, психолози, педагогически съветници, учители, ученици, родители, лекари, здравни и социални работници, представители на Регионалните инспекторати на МОН, висшите училища, МВР, НПО, всички организации имащи отношение към децата и учащите се младежи, представители на медиите, свещенници, граждани и др. да се включат в новото издание на конференцията с
презентации на свои добри практики за подобряване на отношенията, психичното здраве и благополучие в училище чрез намаляване на грубиянството и тормоза в него и презентации с номинации за личности с принос за подобряване на отошенията между хората, психичното здраве в образованието и гражданското общество.
Конференция ще се фокусира върху ролята на учителя за превръщане на училището в среда, подкрепяща сигурността, любопитството и развитието, които са базови индикатори за добро психично здраве на децата и юношите.
В конференцията могат да се включат и всички, които желаят да обогатят опита си без да представят презентации, като зрители.
Конференцията ще даде възможност на авторите да дискутират своите добри практики с аудитория от съмишленици, ще представи лекция за метода за работа по случаи с грубиянство и ще завърши с дискусия и награждаване на отличилите се.

Ще се приемат презентации и номинации за следните КОНКУРСИ:

Конкурс: Добри практики за работа със случаи на грубиянство в образованието.
В конкурса се приемат презентации, които представляват добра практика на справяне с грубиянството чрез работа по случай.
Под грубиянство /тормоз/ разбираме систематично малтретиране на индивид с белези на жертва от група деца, сплотени от тревогата си относно изискванията на средата към тях/ например училищни постижения/. Това определение задава спецификата на грубиянството – че е групов процес, че има неравенство в силата и злоупотреба с нея и че има разминаване между изискванията на средата и възможностите на някои деца.
Работата по случай е основен метод за практикуването на помагащите професии. Той предполага , че има конкретен индивид с проблем / в случая дете, при което разминаването между неговите потребности, възможности и изискванията на средата води до влизане в роля на жертва или насилник/. Този индивид с проблем получава помощ от професионалист / учител, психолог, социален работник/ на определено място / например училище или консултативна служба/ чрез определен процес / специфичните програми и процедури, чрез които се постига решаването на проблема/.
Добрата практика предполага прилагане на метода работа по случай въз основата на утвърдени теоретични постановки и надежден метод за отчитане на резултатите от работата.
Конкурс: Общи добри практики за психично здраве в образованието.

Конкурс :” Училището място за творчество, радост, щастие и психично здраве”.


Конкурс за номинации за : Личен принос за подобряване на отношенията между хората в образованието..


Конкурс: Международен опит и личен с принос за подобряване на отношенията между хората в образованието, психичното здраве и гражданското общество .


Младежки конкурс „Добро сърце”

Конкурс за: Журналистически материал и журналист с принос за подобряване на отношенията между хората в образованието.


Критерии за оценяване:
• релевантност на представената добра практика към идеята за подобряване на отношенията, психичното здраве и справяне с грубиянството в училище;
• степен на приложение (въздействие, обхват, резултати);
• обоснованост на добрата практика чрез съвременни теории за развитието, ученето и човешките отношения;
• доказателства за ефективност;
• ниво на устойчивост.
Процедура на конкурсите
Конкурсите ще протичат в няколко кръгъга:

Първи кръг- Първоначална селекция на материалите преди публикация в сайт
Изисквания: Да отговарят на основните критерии за съответния конкурс
Да са на подходящ носител за публикация в интернет сайт
Да имат подходящи технически параметри
Всака презентация и номинация за конкурс, трява да бъде изпратена на dox.bg , която можете да вземете и от тук или подобна !

Да имат съответни на изискванията времеви параметри
Да имат придружаваща заявка за участие – стандартна форма
Да имат придружаваща анотация
Да се селектират по категории
От всички изпратени презентации и номинации, само одобрените от журито ще бъдат побликувани в сайт на АГО.

Втори кръг- Публикация в сайт
Участие в дискусионен форум-чат
Осигуряване на дебат
Коментарии и дискусии по представените презентации и номинации
Съдаване на възможност и процедура за текущи консултации от специалисти на консултативния център в БИОХ - НБУ
Гласуване по интернет
Референдум-оценяване и гласуване на гражданите, зрители на сайтовете.
Оценаване от жури.
Селектиране на определен брой презентации и номинации за участие в следващтия, трети кръг .

Всички участници с презентации и номинациии публикувани в сайт на Академията трябва да имат готовност да ги представят пред аудитория в СУ.
Точния брой на презентаторите ще бъде оповестен от журито вътре в аудиториите, повреме на конференцията и ще бъде различен за различните конкурси.

Трети кръг-Представяне в зала пред аудитория на национална конференция на Академията - провежда се в аудитории на Софийски Университет » Св. Климент Охридски »

Селектират се определен брой презентации и номинации чрез обсъждане за участие в следващата стъпка.
Оценаване от жури.
Опеделя се мястото в съответния конкурс без да се обявява публично на този етап.


Провежда се церемония по връчване на наградите на Академията в Аулата на С У » Св. Климент Охридски ».

Ритуалът се извършва по предварително разработен сценарии с основни части:
Обявяват се резултатите от селектираните-номинираните
Обявява се мястото в съответния конкурс.
Педставят се най-добрите.
Връчват се награди.
Дава се възможност за изказване на наградените.
Провежда се събитие носещо емоции и радост.


Изисквания:
Всака презентация и номинация за конкурс трябва да бъде изпратена на dox.bg , която можете да вземете и от тук или подобна !
Всяка презентация и номинация за конкурс, трябва да бъде придружена от писмен текст – анотация до две стандартни страници, изпратен в отделен текстов файл и заявка за участие – стандартна форма на АГО.
Всеки участник трябва да посочи във формата на заявката за участие -
вид на участие А или Б:
А. Презентатор в конкурс :…
Всеки участник за конкурс задължително трябва да посочи:
1.името на конкурса в които ще участва,

2.презентация на практика или презентация с номинация за личност представя
3. заглавието и,
4. имената на авторите и презентаторите,
5.организацията, населеното място и др.

Б. Зрител –
Моля Ви да запишете, името на конкурса, който желаете да наблюдавате :……………….

Общо времетраене на всяка презентация и номинация трябва да бъде до три минути.

Краен срок за изпращане на презентации за конкурсите
1 април, 2010г.
за заявки за участници без презентации – Зрители-20 април

Одобрените за Втория кръг презентации и номинации за конкурсите, информация, актуализации, ПРОГРАМАТА, коментарии, обсъждания, КОНСУЛТАЦИИ , РЕЦЕНЗИИ, НАГРАДЕНИТЕ и ДР.
можете да видите в сайтовете използвани от академията на интернет адреси:
www.akademia.dir.bg, www.ago.hit.bg

Там във Форум, можете да запишете и своето мнение, гражданска позиция и др.!

Такса за участие 20 лв.

За да се включите в конкурса, трябва да изпратите представяне на своя добра практика или номинация за личност. Аудиторията ще може да дискутира и да се учи от Вашия опит само ако презентацията Ви осмисля добрата практика чрез съвременна научна теория и съдържа доказателства за ефективност. При затруднения в изготвянето на такъв тип представяне може да се ползва консултация от щатните преподаватели на Център БИОХ – НБУ - zmihova@doctor.bg Златка Михова , rumengpetrov@yahoo.com Румен Петров


АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

E-mail : rachev@mail.bg Румен Рачев

2009-11-18 - Група по психодрама

Стартира група за собствен опит и
развитие на личностовия потенциал по психодрама


Групата е предназначена за широк кръг професионалисти, в т.ч. представители на помагащите професии – психолози, медици, социални работници, както и на професионалисти, несвързани с хуманитарните науки.
Продължителност - 200 академични часа, финализирани с национално валиден сертификат/диплом според стандартите на Българското дружество по психодрама и групова терапия.
Груповите занимания се провеждат в събота и неделя, на блокове от по 20 академични часа. Датите се определят предварително чрез договоряне между участниците.
Условия за включване:
Желаещите да се включат в групата преминават през предварително интервю.
Участниците в групата поемат ангажимент за спазване на правилата за конфиденциалност, ненасилие и всички групови правила, приети от групата при стартирането й.


ВОДЕЩИ:

Анжела Христофорова – психодрама терапевт, психолог, пълноправен член на сдружение Институт за психодраматични практики “Хирон”, член на Българското дружество по психодрама и групова терапия, член на Българското общество по аналитична психология ”К.Г.Юнг”
За контакт: 0888/599896 и 0898/484171

Ина Илиева – клиничен психолог, психодрама асистент, член на ружеството на психолозите в България, член на Българското дружество по психодрама и групова терапия, член на Българското общество по аналитична психология ”К.Г.Юнг”
За контакт:
0898/464770| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36