Menu:


Потребителя онлайн

Търсачка:

Знаете ли че:

Анкета:

Къде най-често търсите помощ?
от книгите
от приятели
от психолог
от роднини
чакам да отмине
търся в интернет
справям се сам/а
от лечителки, екстрасенси, гадателки
друго
     Резултати

 

2009-09-28 - "Приказна психотерапия"

На 10 октомври, събота, от 9.30 до 16.30 ч ще се проведе поредното обучение на Института по Позитивна Психотерапия от цикъла "Семинари по детска психотерапия" на тема

"Приказна психотерапия"

Водещ: Хенриета Илиева – Детски и клиничен психолог.

Цена: 60 лв.

Моля потвърдете участие.

За повече подробности, вижте сайта ни www.positumbg. com.

С уважение,

Milena Manova
Institute of Positive Psychoterapy
00359 899 17 55 17
positumbg@gmail. com
www.positumbg. com

2009-08-18 - Магистърска програма: Клинична социална работа

Софийски университет „Свети Климент Охридски”
Магистърска програма: Клинична социална работа

Срок на обучение: 2 семестъра
Форма на обучение : задочна
Ръководител: проф.дпн Надежда Витанова
Тел. 9308 296, 0887 377 960. e-mail: nadia_vitanova@yahoo.com

Магистърската програма “Клинична социална работа” е предназначена за подготовка на специалисти по социална работа с клинична насоченост: в психодиспансери и специализирани клиники; в дневни центрове, стационари и организации за подпомагане на хора с увреждания и със зависимости от психоактивни вещества; психотерапевти в клиники и центрове за работа с хора с увреждания, домове за деца, домове за страни хора, хосписи и др.
Изисквания за кандидатстване: кандидатите да са с придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър” по университетската специалност „Социални дейности” или „Социална педагогика и социално дело”.
Целта на обучението е теоретична и практическа подготовка на специалисти за успешна професионална реализация в областта на клиничната социална работа.
Очакваните резултати са по посока на придобиване на следните основни компетенции:
- Умения за установяване и диагностично проследяване на поведенчески симптоми на аномалии в социалното, емоционалното, интелектуалното и волевото поведение на личността.
- Психотерапевтично поведение, включено в социалните грижи за възрастни и деца с личностно-поведенчески нарушения, физически и психически увреждания, клинични заболявания, продължителни психосоматични разстройства, състояния на стрес, старчески нарушения и др.
- Теоретично осмисляне и практически умения за осъществяване на ресоциализация и социална адаптация на хора с увреждания и заболявания, криминално проявени, зависими от психоактивни вещества и други рискови групи.
- Консултиране и водене на групи в социално-клиничните дейности.
- Оздравителна рехабилитация в социално-медицинската практика и социалната работа с бежанци.
- Проблеми на майчинството и ценностно-деонтологични параметри на клиничната социална работа.
Оценяване: извършва се по критерии, съответстващи на очакваните резултати, чрез изпити, текущи оценки, разработка на дипломна работа.
Обучението завършва с подготовка и защита на дипломна работа.

Общо за целия курс на обучение – 500 ч.
За подготовка на дипломна работа – 100 ч.
Брой на изпитите – 4
Брой на текущите оценки – 4

Документите за кандидатстване се подават през м. Септември в стая 212 на Ректората, тел. 846 71 86.

2009-07-26 - NLP

НЛП Практик - целта е мечта със
срок за изпълнение! Не го изпускайте!

Здравейте,

Имам удоволствието да Ви поканя да участвате в «НЛП Практик», курс, посветен на Невро Лингвистичното Програмиране, който ще Ви даде техники и инструменти, чрез които да познавате и разбирате по-добре света и хората около Вас, да работите ефективно и с лекота да постигате желаните резултати. НЛП показва и учи как да развиете Вашите ресурси и как да помагате на другите да открият вътрешния си потенциал.
Сигурна съм, че поне веднъж сте си задавали въпроси като: Какво ще променя в живота и ежедневието си, ако владея методи, чрез които мога да преодолявам предизвикателствата пред мен, да постигам целите си и да реализирам мечтите си? Какво ще постигна, ако премахна бариерите, с които съм се обградил? Мога ли да общувам така, че със сигурност моите близки, колеги и приятели да ме разбират? Мога ли да споделям своите идеи и принципи така, че да бъдат разбрани от екипа, клиентите и партньорите на компанията?

НЛП Практик е курс, в който ще можете да зададете тези и още по-предизвикателни въпроси, да намерите отговорите, които търсите, да развиете способностите, скрити във Вас и да ги приложите в професионалния и личен живот.

Това е тренинг, таргетиран към хората, които искат и могат да приложат НЛП в бизнеса, продажбите, комуникацията, маркетинга и лидерството. НЛП Практик е отворен към всички, без значение от предишен опит. Той е за всеки, приел предизвикателството да се усъвършенства като човек и като професионалист. За всеки, който иска да владее изкуството на НЛП и да е сертифициран НЛП Практик.

За кого е НЛП Практик? НЛП Практик е за личностите, които:

- Вярват, че могат да постигнат повече в бизнеса и живота
- Искат и знаят, че ще успеят да преминат през ограниченията и предизвикателствата
- Чувстват вътрешната си сила
- Искат да увеличат приходите си
- Могат да увеличат продажбите на компаниите си, чрез подобрени умения за продажби и отношения с клиентите
- Искат да комуникират по-успешно с близки, приятели, колеги и клиентите на компаниите, за които работят
- Искат да са автентични лидери и мениджъри, да водят и да бъдат следвани
- Желаят да споделят своите идеи и принципи така, че да бъдат разбрани
- Искат да постигнат баланс между личния и професионален живот
- Знаят, че могат да създадат креативно пространство за растеж за себе си и обкръжението си
- Вярват в идеите и мечтите си и искат да ги осъществят
- Вярват, че успехът не е магия и могат да го постигнат

По време на НЛП Практик ще усвоите специфични умения и ще можете да:

- Поставяте цели, които Ви вдъхновяват и Ви водят към конкретни резултати
- Разгърнете способността си да се синхронизирате с околните
- Разпознавате силата на невербалната комуникация
- Усвоите фините детайли на речта, чрез които завладявате аудиторията и събеседниците си
- Отидете „отвъд” думите - способността да разпознавате чувствата и емоциите и да работите ефективно с тях
- Давате конструктивна обратна връзка, която да предизвика желание в другите за справяне с предизвикателствата
- Извличате ресурси, необходими за достигане на оптималното решение, на базата на собствения си опит
- Придобиете умения за изслушване и за задаване на въпроси. Да владеете силата на силните въпроси
- Се научите как да използвате най-силното въздействие, а именно «Личното»,
- Създавате усещане за настояще и бъдеще, да живеете активно в тук и сега

Треньор: Магдалена Николова, НЛП Треньор, бизнес коуч и организационен психолог

Магдалена Николова има богат практически опит в областта на бизнес коучинг, НЛП тренинги и организационна психология от практиката си с мениджъри и техните екипи от България, Швейцария и Франция. Тя е Магистър по Организационна Психология и Управление на Човешките ресурси от Университета на Лозана, Швейцария.

Магдалена Николова е единственият НЛП треньор първо поколение в България, след като е сертифицирана като НЛП Практик, НЛП Мастер Практик и НЛП Треньор лично от Джон Гриндер (ко-създател на НЛП), Кармен Бостик Ст. Клер (ко-създател на Новия Код на НЛП) и Майкъл Керъл от NLP Academy, Лондон, Англия. Тя е и сертифициран експерт в областта на Баланс между личния и професионалния живот, отново тренирана лично от Джон Гриндер. През 2008 - 2009 г. Магдалена специализира бизнес коучинг в акредитирания от Интернационалната Коуч Федерация институт “Coaches Training Institute” в Париж, Франция.

Тя е първият коуч от България, който става член на Международната Коуч Федерация (ICF) през 2007 г. В края на същата година тя става един от съоснователите на ICF България.

Мотивационен оратор и автор

Магдалена Николова е гост-лектор, мотивационен оратор и участник в различни международни събития като Международната Конференция на Зонта Интернешънал в София, 2007 г. на тема Жените ментори; 13-тата Конференция на Европейската Асоциация по Трудова и Организационна Психология, Стокхолм, 2007 г. на тема Ефикасни стилове на лидерство; Глобалния Договор на Лидерите, ООН, Женева, 2007 г.
В периода 2005-2007г. Магдалена преподава Човешки ресурси и Организационно консултиране в Лозанския университет в Швейцария. След връщането си в България тя продължава опита си в СУ „Св. Климент Охридски”, където води практически семинари отново в областта на организационното консултиране. Автор е на статии в областта на лидерството, корпоративната култура, изграждане на екипи и т.н., публикувани в медии като «Капитал», «Дневник», сп. «Мениджър», сп. „Човешки ресурси”, „Инвестор”, сп. „Нея”. Владее перфектно английски и френски език и провежда тренинги и обучения свободно на всеки един от тях.

„Аз вярвам, че всяко човешко същество има невероятни ресурси, които веднъж отключени могат да провокират позитивна невероятна промяна в живота ни.”

Асистент треньор: Лили Василева, НЛП Практик, бизнес треньор и организационен психолог

Лили Василева завършва магистратура по трудова и организационна психология в Софийски университет. Работи и се дипломира под ръководството на зам. ректора на университета в Ню Йорк, САЩ. Професионалният й път минава през подбор на персонал, подготовка и провеждане на бизнес тренинги, организационно консултиране, както и преподавателска дейност. От 2008 г. е сертифициран НЛП Практик.

Интересите й са насочени към развиване на ключови компетенции най-вече в областта на техники и превенции срещу стреса, комуникация и емоционална интелигентност.

Работата й с едни от най-добрите специалисти в областта на психологията на потребителя й помагат да открива нуждите на участниците в обученията. В процеса на тренинг Лили Василева помага на бизнес екипите да открият нови възможности, да развият не само ключови, но и специфични умения. Целите, които си поставя при започване на тренинг е отделната личност сама да направи избор за това какви промени да осъществи в начина си на мислене, действие и перспектива към конкретни ситуации.

Твърдо вярва, че всеки човек трябва да е Мениджър на собственото си работно място и за тази цел тренингите за развиване на умения са най-мощният инструмент, който провокира скритите възможности на всеки човек.

Дати на провеждане: събота и неделя от 09:30 до 17:00 ч.

1 модул - 3 и 4 октомври 2009 г.
2 модул - 17 и 18 октомври 2009 г.
3 модул - 31 октомври и 01 ноември 2009 г.
4 модул - 14 и 15 ноември 2009 г.
5 модул - 28 и 29 ноември 2009 г.

Място на провеждане:

Конферентна зала в гр. София

Финансови параметри:

Цена за 10 дни : 716 евро с ДДС (с възможност за разсрочено плащане)
При плащане до 31.07.2009г - 7% отстъпка
При плащане до 31.08.2009г. - 5 % отстъпка
Краен срок за записване : 15 септември 2009 г.

Местата за НЛП практик групата са ограничени и се запълват по реда на регистрация и плащане!

Повече информация за НЛП, брошура на НЛП Практик и записване:

+359 2 955 52 71, +359 888 52 67 24, +359 878 46 45 40 или на info@mlc-consult.com, www.mlc-consult.com

ON-LINE регистрация може да направите от тук
Бланка за попълване на данни и регистрация може да изтеглите от тук


Каня Ви заедно да станем част от предизвикателството НЛП Практик!

С уважение,

Магдалена Николова, НЛП Треньор, бизнес коуч и организационен психолог


2009-06-28 - ВАКАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ – ЛЯТО 2009

ЗДРАВЕЙТЕ КОЛЕГИ!

Каним Ви да участвате в НОВОТО
ВАКАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ – ЛЯТО 2009

НА ЦЕНТЪР “ПЛИСКА”


10 – 12 юли 2009

Фокус на обучението ще бъде психологическото консултиране на деца и техните родители. Теми:

Психологическо консултиране при развод в семейството

Методи за работа с деца с психосоматични проблеми

Консултиране на семейства при трудности в общуването между родителите и децата

В прикачен файл Ви изпращаме обучителната програма.

ОЧАКВАМЕ ВИ!

ЕКИП НА КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР “ПЛИСКА”

За информация и записвания:

Тел. 02/97 97 040, 0887 98 33 94, fsc04@abv.bg, fsc.bulgaria@ gmail.com

www.centarpliska. com

2009-06-22 - „Изследванията в психоанализата и психотерапията”

„Изследванията в психоанализата и психотерапията”

Водещ: проф. д-р Хорст Кехеле, Университет Улм – Германия

Проф. Кехеле е психоаналитик-обучител към Немското психоаналитично дружество и е международно известен в областта на психоанализата преди всичко за приноса си към емпиричните изследвания на психоаналитичния процес. Той ръководи Клиниката по психосоматика и психотерапия към Университета в Улм. До 2004 година е ръководил Центъра за изследвания на психотерапията в Щутгарт. Бил е гост-професор по психоанализа в Университетския колеж Лондон; почетен професор е на Университета в Санкт Петерсбург и постоянен гост-професор към Университета на Чили.

Проф. Кехеле също така е преподавател към новата Докторска програма по психоаналитична психотерапия към Нов български университет.

Носител е на наградата „Зигмунд Фройд”, връчвана от Общината на град Виена, за 2003 година и на наградата „М. Сигурни” на Американската психоаналитична асоциация.

Семинарът ще се проведе на

22 юни, понеделник, от 10.00 до 17.00 часа и

23 юни, вторник, от 10.00 до 15.00 часа

в Националния център по наркомании, улица „Пиротска” № 117.

На 22 юни от 18.00 часа в Нов български университет, зала 214 първи корпус, ще се проведе представяне на книгата на Хелмут Томе и Хорст Кехеле „Учебник по психоаналитична терапия”, която се издава от Нов български университет.

След представянето ще се проведе публична лекция на тема „Психоаналитичната терапия днес”

Лектор: проф. Хорст Кехеле

Вход свободен за лекцията и за семинара.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36