Menu:


Потребителя онлайн

Търсачка:

Знаете ли че:

Анкета:

Къде най-често търсите помощ?
от книгите
от приятели
от психолог
от роднини
чакам да отмине
търся в интернет
справям се сам/а
от лечителки, екстрасенси, гадателки
друго
     Резултати

 

2009-04-17 - ШЕСТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЕТИКА

На 11 и 12 юни 2009 г. в Голямата конферентна зала на УНСС

ШЕСТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЕТИКА
“Етиката в българската икономика”


Каним Ви да участвате в конференцията, с доклад до 15 минути, по една от темите посочени в приложението към тази покана.
Моля да потвърдите Вашето участие до 10. 05. 2009 г. като ни изпратите заявка с темата на доклада и резюме до половин страница на e-mail: mirasttod@abv.bg; и на адрес: София, бул. “П. Евтимий” № 6, Институт за философски изследвания – секция “Етика”.
Материалите от конференцията, които съответстват на групите от въпроси в приложението ще бъдат публикувани.

Целта на конференцията е да се подложат на
анализ и дискусия основни етически проблеми
в българската икономика и да се разкрие
ролята на моралния регулатор за промяната,
утвърждаването и поддържането й в ситуацията
на радикални промени на икономическата
система през последните две десетилетия.
Организационен комитет:
Чл. кор. проф. Васил Проданов
Проф. д-р Борислав Борисов
Доц. д-р Валентина Драмалиева
Ст. н. с. д-р Eлена Петрова

2009-04-16 - Групи личен опит Психодрама към Инстит." Бернхард Ахтерберг"

Група за личен опит по Психодрама в гр. Пловдив и в гр. Враца организират:
Елена Йончева и Людмила Маринова

Кого каним?:
В групата за личен опит по Психодрама, каним да се запишат колеги психолози – студенти и практици и колеги от подпомагащите професии – студенти и практици.
Групата за личен опит може да бъде полезна и за всеки, проявяващ желание за собствено личностово развитие и себепознание.

Как работим?:
Групата за личен опит се сформира към Институт по психодрама, индивидуална и групова психотерапия “Бернхард Ахтерберг” .

Членовете на групата ще се събират веднъж в месеца - събота и неделя от 10.00 до 19.00 ч., в гр. Пловдив
и в гр. Враца. Колегите, преминали пълните 200 академични часа /в рамките на една календарна година/, ще получат документ за ниво психодрама - личен опит.

Допълнителна информация за водещите?:
Елена Йончева и Людмила Маринова са завършили пълния курс на обучението по Психодрама към Институт по психодрама, индивидуална и групова психотерапия “Бернхард Ахтерберг” и работят под супервизията на д-р Димо Станчев, съ-председател на Институт по психодрама, индивидуална и групова психотерапия “Бернхард Ахтерберг” .

Важно:
Колеги, срокът за записване е до: 30.04.2009 на e-mail: restoration@yahoo.com и на: ludmila.marinova@gmail.com, използвайте и телефоните, дадени за контакт.

За въпроси и контакт с нас:
Елена Йончева, тел. 0894 73 23 53 след 17:00 часа и на: restoration@yahoo.com
Людмила Маринова, тел. 0887 221 555 след 18:00 часа и на: ludmila.marinova@gmail.com

2009-04-14 - национална конференция учителят и грубиянството в училище

някой знае ли в колко часа започва конференцията на 24 04 2009 в софийския университет. :P :?:
и в коя зала ще се проведе

2009-04-06 - Използване на ММРІ 2 за оценяване на личността

Здравейте колеги,

Имаме удоволствието да ви съобщим, че на 25 и 26 април 2009, в Софийски университет "Св. Климент Охридски" ще се проведа лекционен курс на тема:

Използване на ММРІ 2 за оценяване на личността.

Лектор: проф.д-р Марко Джианини, преподавател в Университета на Флоренция, Италия.
Курсът е насочен към практическото използване на MMPI 2 и свързан с издаването за първи път на адаптираната версия на теста от ОС България ООД.
Таксата за курса е 120 EUR за регистрация до 20.04 и 150 EUR за регистрация след това.
За студенти: 80 EUR.
За участие в курса се издава сертификат.

За повече информация и записване:
ОС България ООД
Тел. 02/963 5703
office@osbulgaria.com
www.osbulgaia.com

2009-04-02 - СИСТЕМНА АРТ-ТЕРАПИЯ СЪС СЕМЕЙСТВОТО

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕН ИНСТИТУТ ПО СОЦИАЛНА ЕКОЛОГИЯ НА ЛИЧНОСТТА
www.psychotherapy-bg.com
адрес: София 1000, ул. Солунска № 23ПРАКТИЧЕСКИ СЕМИНАР

СИСТЕМНА АРТ-ТЕРАПИЯ СЪС СЕМЕЙСТВОТОСофия - 11. 04. 2009г. – събота от 11.00 -17.00ч.
Водещ: Румен Георгиев
/старши треньор от Камарата на Тренинг институтите на Европейската асоциация по фамилна терапия/
За кого: практици и обучаващи се в помагащите професии (психотерапевти, психолози, социални работници, лекари, учители), както и за специалисти от други сфери на „работата с хора” (бизнесмени, мениджъри, юристи и др.)

Регистрация: Регистрацията за участие в семинара става чрез внасяне на такса- участие
по банков път - получател: ПИСЕЛ, IBAN: BG53BPBI79401052657101, SWIFT BIC: BPBIBGSF, Българска пощенска банка /БПБ/, София, ул. Солунска № 15 и ЗАДЪЛЖИТЕЛНО попълване на регистрационна форма, която се изпраща на е-мейл адреса на ПИСЕЛ: jeanager@omega.bg Регистрационната форма е в прикачен допълнителен файл. Ако сте участвали в семинара на Д. Минучин, или в семинара на Румен и Жени Георгиеви на 22.02., или в семинара „Аз и ние” на 15.03. не е необходимо да попълвате отново тази форма. Достатъчно е изпращането на е-мейл съобщение с текст ”участник” и с размера на внасяната от Вас такса-участие.

Такса-участие: 25 лева за студент, 35 лева за работещ, 50 лева при заплащане на таксата от организация. /20лв. за членовете на тренинг-групите на ПИСЕЛ/. Посочените такси-участие важат до 17ч. на 8 април. След тази дата /ако са налични места/ таксата-участие ще е по-висока.
Информация за мястото на провеждане ще бъде изпратена на регистрираните участници по е-мейл на 9 април /след 16ч/.
ЗА КУРСА „ПРИЛОЖНИ СИСТЕМНИ ПОДХОДИ”:

Можете да участвате отделно само в по-горе обявения
семинар, а можете и да го вземете предвид като съставка
от Курс: „ПРИЛОЖНИ СИСТЕМНИ ПОДХОДИ”,
състоящ се от 10 отделни практически семинара.

Наскоро проведените, организирани от ПИСЕЛ:
-семинар на ДАНИЕЛ МИНУЧИН,
-уъркшоп на Д-Р ПЕТРОС ПОЛИХРОНИС по време
на Конференцията на БАП,
-другите системно-ориентирани уъркшопи на същата конференция,
-семинарите на ПИСЕЛ „Емоционалната злоупотреба или приказка за магарешката кожа” „Подходът на Вирджиния Сатир” „Фамилна терапия и системни модели”, „Аз и ние”
също се признават за вече „покрити” части от този курс.

ЗА ПИСЕЛ: Настоящият семинар се организира от ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕН ИНСТИТУТ ПО СОЦИАЛНА ЕКОЛОГИЯ НА ЛИЧНОСТТА /ПИСЕЛ/, който чрез своите подструктури е:
Пълноправен член на Камарата на тренинг-институтите (TIC) към Европейската асоциация по фамилна терапия (EFTA) от момента на нейното учредяване. Тренинг-програмите и треньорският състав на ПИСЕЛ са одобрени, приети и регистрирани в TIC, EFTA. Тренинг-програми по «Фамилна терапия» и «Системна арт-терапия с деца и семейства» се провеждат от ПИСЕЛ в София, Велико Търново и Стара Загора. Тренинг програмата по арт-терапия е съвместна между ПИСЕЛ, Българската асоциация по арт терапия /БААТ/ и Британската асоциаия по арт-терапия.
Лицензиран представител за България на Института «Милтон Х. Ериксон», Финекс, Аризона, САЩ. Тренинг-програма по ериксонианска хипноза и ериксониански подход в психотерапията се провежда от ПИСЕЛ в София.
Представител за България на професионалната мрежа «Системи в преход» към Международната асоциация по фамилна терапия (IFTA). Регулярни практически семинари за вникване в психо-социалното измерение на днешния социалнен контекст; запознаване с изоморфни характеристики на семействата и обществата и критерии за функционалност на човешките системи се провеждат от ПИСЕЛ регулярно, по заявки, в София и страната.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36