Menu:


Потребителя онлайн

Търсачка:

Знаете ли че:

Анкета:

Къде най-често търсите помощ?
от книгите
от приятели
от психолог
от роднини
чакам да отмине
търся в интернет
справям се сам/а
от лечителки, екстрасенси, гадателки
друго
     Резултати

 

2008-09-03 - Национална конференция по психотерапия

Този, който няма корени,
не може да лети.
Народна мъдрост
Ако не уважаваш миналото си, бъдещето ти ще е празно.
Фрийденсрайх Хундертвасер

Трето съобщение

Уважаеми колеги,
Напомняме ви, че срокът за регистрация с намалена такса за предстоящата Национална конференция по психотерапия с международно участие, София, 26-28 септември, изтича на 5 септември /петък/.
Конференцията ще даде възможности за професионален обмен в един общ форум на психотерапевтите и терапевтичните модалности в България.
Почетни гости на Конференцията са европейски психотерапевти, свързани с корените на психотерапевтичната практика у нас, сред които са Директорът на Института „Антропос” и следващият Президент на Международната асоциация по групова психотерапия.
Румен Георгиев
Председател на Организационния комитет


2008-09-02 - Курс по когнитивно-поведенческа психотерапия

Основен курс по когнитивно-поведенческа психотерапия, подходящ за психолози, психиатри и студенти (бъдещи психолози и психиатри).

Сертифициран курс, позволяващ работа под супервизия.

Водещ на курса: д-р П.Василев

Курсът ще се проведе в гр.Варна.

За контакти:
- моб. 0887/613338
- e-mail: geraldin_bg@ yahoo.com
- web адрес: http://cognitive- therapy.open. bg/

2008-07-22 - Cross cultural bridges

Сдружение на младите психолози в България 4-ти Април

Представя:

Лятна младежка школа по Крос-културно общуване

„Cross cultural bridges”31 август -11 септември 2008 курортен комплекс Златни пясъци, хотел ХоризонтУчастници в школата са над 40 студенти по психология от 4 страни- България, Холандия, Полша и Чехия.Цели на школата: Да се развият умения за ефективно междукултурно общуване, Да се обменят знания за начина на живот на младите хора и културата на 4 различни европейски държави, Да се формират умения за консултиране по кроскултурна комуникация, да се създаде екип за интернет базирано консултиране на младежи от 4-те държави за особеностите и начина на живот в отделните страни и за ефективно общуване във всяка от тях.

Методи: неформално обучение, ролеви игри, интерактивни методи и др.

Работен език: Английски език

Такса участие: 80 лв.

Нощувка и храна (пълен пансион) – 308 лв* (28лв на ден)

Всеки участник ще получи учебни материали, сертификат за участие в школата и парола за достъп до изграждащия се сайт по кроскултурно общуване.

Краен срок за записване и заплащане на такса участие – 15 август 2008г.За записвания и въпроси - smpb.4april@ gmail.com,

Ръководител на школата - Петър Петров – ishi@abv.bg 0886736678

www.4april.org

2008-07-04 - ПЕТА конференция по психология

ПЕТА конференция по психология
на тема:
ПСИХОЛОГИЯТА И СЪВРЕМЕННИЯТ
ЧОВЕК
Заявката се смята за направена с изпращане
на докладите и таксата. Същата трябва да съдържа
името на автора (съавторите), темата на доклада и резюме.
Резюмето да бъде на английски и руски, за да бъде
включено в информационната система за международен обмен.

Място на провеждане: Варна
Време: 03.10.2008 - 05.10.2008
Изисквания :
1. Няма ограничения в обема на
страниците..
2. Формат А4.
3. Шрифт-Таймс ню роман.
4. Големина 12
5. Разрядка 1.5
Сумите
се внасят както следва:
1. До края на август - 50 лв.
2. В деня на конференцията - 60
3. Слушатели - 20 лв.
В таксата е включено:
1. Публикация.
2. Коктейл.
3. Кафе пауза.
4. Рекламни материали.
• Участието е на кръгла маса.
• Докладите се представят в резюме.
• Предвидена е културна програма.
. Фактури се издават в деня на
конференцията.
Участниците с доклад и неприсъстващи
на конференцията,
заплащат - 30.00 лв.(доставката
на сборника е за тяхна сметка)
Повече за хотела, цени и настаняване:
www.briz2.com
Настаняване:
Хотел БРИЗ 2 - Варна

Всички доклади, изпратени
до края на м.август, ще бъдат
публикувани в сборник, който
ще бъде раздаден на авторите
в деня на конференцията.
Останалите доклади ще бъдат
публикувани в списанието по
издателски план.
Участниците, платили такса
след края на м.август, не получават
рекламни материали и
сборник.
Доклади, съдържащи таблици
и диаграми, изпратете (за
сверяване) по пощата на адреса
на списанието:
9000 Варна, ул. “Васил Друмев”
9, ап.35
ПСИХОЛОГИЯ ЖУРНАЛ -
Светлана Крумова Петрова

Плащане:
Банкова сметка: BG 57 PRCB 9230 10 16 777 424
ПрокредитБанк
С пощенски запис:
9000 Варна, ул. “Васил Друмев” 9, ап.35
ПСИХОЛОГИЯ ЖУРНАЛ - Светлана Крумова Петрова

http://fspeid.com/index.php?option=com_content&task=view&id=561&Itemid=38

2008-07-04 - Обучения

«ОБЩУВАЙ С МЕН, ОБЩУВАЙ СЪС...СЕБЕ СИ!»
(Телата ни говорят. Да се научим да ги чуваме!)
Водещ: Елза Калоянова
19.07- 20.07.2008 г. от 10,00 до 18,00 ч.
Продължителност 15 часа. Такса участие:50/40 лева; (нечленове/членове на СМПБ)
Място на провеждане – гр. София, ул. Хан Аспарух 66, ет.2 (учебна школа Магистра)
Неорайхианската терапия е терапевтична техника, помагаща на човека да се върне към тялото си и в пълна степен да му се наслади. Това особено значение на понятието тяло включва в себе си дишане, движение, чувствителност, себеизразяване и сексуалност.
Според В. Райх, структурата на характера на съвременния човек е белязана от отчуждението му от неговия вътрешен живот. Това се явява в основата на самотата, безпомощността, болезненото желание за власт, сексуалните беди, безпомощното невротично буйстване, както и неестествената болезнена търпимост. Хората са силно отчуждени от живия живот. Това отчуждение има не биологически, а социално-икономически характер.
За кого е предназначен този семинар:За всеки който смята, че познанието за себе си и общуването със себе си е в основата на общуването с другите; който смята, че сме едно цяло с телата си… а те имат какво да ни кажат за всеки, който вярва/иска да провери, че “…да знаеш истината на тялото – означава да съзнаваш неговите движения, импулси и съпротивления, т.е., че те произтичат от него. Ако човек не чувства напреженията, ригидността си или тревожността на своето тяло, то той отрича истината!” А. Лоуен
Както и за всеки, който иска да обогати знанието си за другите и как по-добре и успешно да общува с тях.
За семинара:Семинарът е насочен към възстановяване на тялото до неговата естествена спонтанност, чрез система от дишане, упражнения, ролеви игри и изследване на взаимоотношението между психика и тяло.
ВЪВЕДЕНИЕ В ХИПНОЗАТА
Водещ: Калин Цанов

19.07- 20.07.2008 г. от 10,00 до 18,00 ч.
Продължителност 15 часа. Такса участие:50/40 лева; (нечленове/членове на СМПБ)
Място на провеждане – гр. София, ул. Хан Аспарух 66, ет.2 (учебна школа Магистра)

Предложеният семинар цели да повиши информираността и чувствителността на обучаващите се относно хипнозата и хипнотерапията. Последните ще добият и практически умения за работа с хипноза. Обучението би било полезно за психолози, лекари, стоматолози, педагози, възпитатели, социални работници и студенти от изброените специалности, проявяващи интерес към проблемите на психотерапията и в частност на хипнозата и хипнотерапията.
Програма на семинара:
- Място на хипнозата и хипнотерапията сред останалите психотерапевтични подходи.
- История на хипнозата и хипнотерапията. Концепции за хипнозата – като променено състояние на съзнанието, усвояване на навик, отговор на очакване, влизане в роля, социално-психологически подход, нео-теории, еклектични подходи.
- Феномени на хипнозата - погълнатост; дисоцииране; идеомоторни сигнали; автоматично писане и рисуване; хипнозни сънища; буквалност; трансова логика; халюцинации; регресия във възрастта; прогресия във възрастта; обeзболяване; хипермнезия; амнезия, пост-хипнозни внушения.
- Определяне податливостта на хипноза. Подготовка на изследваното лице, клиента, пациента.
- Въвеждане в хипноза. Дълбочина на хипнозата. Извеждане от хипноза.
- Индикации и контраиндикации за хипноза и хипнотерапия.

ПАРТНЬОРСТВО И ПОЗИТИВНА ПСИХОТЕРАПИЯ
Водещ: Милена Манова – психолог

26.07- 27.07.2008 г. от 10,00 до 18,00 ч.
Продължителност 15 часа . Такса участие: 50/40 лева; (нечленове/членове на СМПБ)
Място на провеждане – гр. София, ул. Хан Аспарух 66, ет.2 (учебна школа Магистра)

Изкуството в партньорството е в умението един сладкиш така да бъде разделен, че всеки да вярва, че е получил по-голямото парче.
Позитивната психотерапия произхожда от “positum”, действителното, цялостното. Основополагаща идея на създателя на позитивната психотерапия, проф. Песешкиан, е да се изследва цялостната личност с нейните конфликти, но и със способностите, които изначално притежава за справяне с тях.
-Ще изследваме различни форми на партньорски взаимоотношения, разбиране и саморазвитие в партньорството;
-Как възприемаме партньорите си, какви партньори търсим, достатъчно ли даваме, за да изискваме любов?;
-Как изграждаме и поддържаме взаимоотношения?;
-С какво са свързани големите ни разочарования и страдания?;
-Какви са емоционалните клопки и възможно ли е да ги избегнем?;
-Как да развиваме способността да обичаме и да бъдем обичани?
Всеки от нас притежава система от концептуални схващания, които могат да бъдат спасителни или деструктивни за личността. Ще работим с актуалните способности за контакт, доверие, любов, сексуалност, които са ключов момент в теорията за позитивната психотерапия.
По време на семинара ще се опитаме да намерим подход за индивидуалния път към партньорството.

ТАНЦИТЕ НА СЛОНА. За ефективната работа в терапията и консултирането
Водещ: Боян Страхилов и
Д-р Пламен Панайотов

26.07- 27.07.2008 г. от 10,00 до 18,00 ч.
Продължителност 15 часа. Такса участие: 50/40 лева; (нечленове/членове на СМПБ)
Място на провеждане – гр. София, ул. Хан Аспарух 66 ет.2 (учебна школа Магистра)

Практическо обучение, основано на фокусираните към ресурси и решения подходи
Сигурно ви се е случвало да се питате: „Как да подходя към този човек?”, „Доколко има полза от това, което правя?” „Добре ли се справих в този случай?”, „Как да стана по-добър професионалист?”. Подобни въпроси възникват естествено при психологическата работа с хора. Затова, в стремежа си към професионално усъвършенстване специалистите от помагащите професии непрекъснато търсят пътища за повишаване на уменията и качеството на собствените дейности. В тази насока ще бъде и работата в това практическо обучение.
Основен фокус на обучението ще бъде – Как да сътворите ситуация при работа с клиенти, в която да сте достатъчно ефективни? Как вие и вашите клиенти да забелязвате ползите от това което правите, така че те да са доволни от вашия подход? Каква е връзката между полза и ефективност? Освен това ще ви бъдат представени различни консултативни и терапевтични случаи практиката. Ще бъдат дискутирани необичайни ситуации при консултиране и терапия, които съвременната реалност изисква. Ще бъдат разглеждани професионалните подходи за работа с хора през погледа на бизнес философията и етичните принципи, които тя следва. Като участници в обучението вие ще учите техники за структуриране на ситуации и изграждане на стъпки за системна последователност, които дават смисъл на идеята за полезност в консултирането и терапията.
.
Краен срок за записване: 18.07.2008г.
Ограничен брой места

За справки и записвания:
тел. 02/931-02-46
гр. София бул. Сливница 142 вх.А ап.3
от понеделник до петък
13-17 ч

GSM: 0889 761881
alfatm@abv.bg
www.4april.org
www.starasofia.dir.bg


СДРУЖЕНИЕ НА МЛАДИТЕ ПСИХОЛОЗИ В БЪЛГАРИЯ “4-ТИ АПРИЛ”
(Психологически клуб “Стара София”)организира

VІІ ЛЯТНА ШКОЛА ПО ПСИХОЛОГИЯ - 2008

Програма
(19-20.07 и 26-27.07.2008г.)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36