Menu:


Потребителя онлайн

Търсачка:

Знаете ли че:

Анкета:

Къде най-често търсите помощ?
от книгите
от приятели
от психолог
от роднини
чакам да отмине
търся в интернет
справям се сам/а
от лечителки, екстрасенси, гадателки
друго
     Резултати

 

2007-07-18 - Лятна школа по психология 2007 (Психология през лятото)

ПСИХОЛОГИЯ ПРЕЗ ЛЯТОТО - 2007
Програма
(21-22.07 и 28-29.07.2007г.)

СКОКЪТ НА КОСТЕНУРКАТА
Фокусирана към решения ресурсология
водещ: Боян Страхилов
21.07- 22.07.2007 г. от 10,00 до 18,00 ч.
продължителност 15 часа Цена: 40 лева;
Място на провеждане – гр. София, ул. Хан Аспарух 66, ет.2 (учебна школа Магистра)
Какво би станало, ако вместо да анализирате случващите се проблеми, анализирате решенията? Тази проста и драматична промяна в подхода към събитията може да се появи като силно предизвикателство за вашите разбирания и убеждения, и неусетно да се превърне във философия на вашия живот. Тя може да бъде прилагана към цялото многообразие от нужди – от преодоляването на лични проблеми, през необходимостта за екипно развитие, до корпоративните стратегии.
С участието си в “СКОКЪТ НА КОСТЕНУРКАТА”, вие ще можете да тренирате сътворяването на промени и ускорено да изучавате на практика Фокусирания към ресурси и решения подход. По време на обучението вие ще овладявате елементи от него, докато откривате неговата ефективност. Да прилагате прости практически правила като:
o Всеки човек и ситуация са уникални.
o Открий какво работи и прави повече от него.
o Има повече смисъл да фокусира върху бъдещето и позитивното.
o Реалността се конструира посредством взаимодействието и езика.
o Промените са неизбежни, а малките промени водят до големи промени.
И още, този семинар представлява творческа психологическа лаборатория, която въвлича участниците в опознаване и практикуване на манията за намиране на добри решения. Те ще изучават и тренират стратегии за личностно развитие и начини за оползотворяване на собствени ресурси, стимулирани от предизвикателството на непознатото в човешките възможности. Философията на семинара е изтъкана от провокации към нагласи и поведения и може да се използва като ефикасен стимул за нови и по-добри постижения. Упражненията в него се основават на специфичните взаимодействия в човешката система и фокусирания към решения психологичен подход.

Автострадата на Шехерезада – арттерапията за всеки ден
Водещ: Катя Белопитова

21.07- 22.07.2007 г. от 10,00 до 18,00 ч.
продължителност 15 часа Цена: 40 лева;
Място на провеждане – гр. София, ул. Хан Аспарух 66, ет.2 (учебна школа Магистра)
Ризата на щастливия човек
Един халиф лежал смъртно болен в своята копринена постеля, заобиколен от хекимите, лекарите на неговата страна. Те били единодушни, че само едно нещо може да излекува и спаси халифа: да се постави под главата му ризата на един щастлив човек. Пратеници се пръснали на всички посоки да търсят по всички градове, села и колиби щастлив човек. Но всеки, когото попитали за щастието му, имал само тревоги и грижи. След като вече били загубили надежда, пратениците срещнали един овчар, който докато пасял стадото си пеел и се смеел. Възможно ли е да е щастлив? “Не мога да си представя човек, по-щастлив от мен”, отговорил овчарят, смеейки се. Незадоволителната вест, че единственият щастлив човек, когото срещнали пратениците, нямал риза, накарала халифа да се замисли. Три дни и три нощи не допуснал никого до себе си. На четвъртия ден той наредил да раздадат на народа копринените завивки и скъпоценните му камъни и, както разказва легендата, от този момент той оздравял и станал щастлив. (Пезешкиан, 1993: 89-90)
Символите са езикът на приказките. Те имат много значения. Мо-тивите от приказките, които ни вълнуват по особен начин, стават сим-воли на нашето психическо състояние, което вероятно не бихме могли да изразим по друг начин. Приказката представя символично общочовешки проблеми и възможни решения на тези проблеми. Тя дава възможност за дистанциране от личните грижи и получаване на готови решения за сходни ситуации, а героите от приказките и историите са модели, които ни водят по пътя към решаване на проблемите ни.
Когато се активизира емоционалното участие на цялостната личност, нейните най-дълбоки слоеве - а това може да се случи, когато се разказва приказка - се активизират и вътрешните лечебни сили на човек. Тогава може да се каже, че приказката действа! Тя слиза дълбоко навътре и събужда спомени. И когато успеем да се заслушаме мълчаливо, наблюдавайки вътрешните образи и намерим мястото на вътрешната тишина, тогава можем да кажем, че приказката ни е помогнала.
В семинара ще работим по различен начин с приказки, притчи, символи от нашия живот и ще се учим да се вслушваме в това, което искат да ни кажат, да мислим символно.ФОКУС КЪМ РЕШЕНИЯ:
КОНСУЛТИРАНЕ И ТЕРАПИЯ

Водещ: Боян Страхилов – психолог

28.07- 29.07.2007 г. от 10,00 до 18,00 ч.
продължителност 15 часа Цена: 40 лева;
Място на провеждане – гр. София, ул. Хан Аспарух 66, ет.2 (учебна школа Магистра)

Този практически семинар ще бъде полезен за всеки професионалист, които иска да овладее основите на фокусираната към ресурси и решения психология и да подобри ефективността си при работа с хора.
По време на обучението вие ще се запознаете по един достъпен начин с философията на системно-ориентираните психологични подходи и фокусираната към решения практика, която се прилага в консултирането и терапията. В него вие ще можете да:
Ш Изучавате структурата и практикувате основни работни елементи на фокусирано към решения интервю;
Ш Овладявате процеси на договаряне за обща работа с различни видове клиенти;
Ш Обсъждате професионални отговорности в терапевтичната и консултативна работа, както и различни терапевтични стратегии.
По време на семинара ще наблюдавате видео-сесии, ще дискутирате случаи от практиката и щe участвате в ролеви игри. Заедно с това, включването ви в различни практически упражнения ще засилва овладяването на нови професионални умения и способността за търсене на ресурси и решения при широк кръг психологични проблеми. Като участници в семинара ще получите материали в помощ на обучението.
Тъй като “две глави мислят по добре от една”, фокусът на работа ще бъде насочен и към оползотворяване на груповите ресурси. Заедно с това ще се търси директна практическа приложимост на фокусираните към ресурси и решения подходи във всяка индивидуална ситуация.Силата на розата –
да опозная себе си

Водещ: Катя Белопитова

28.07- 29.07.2007 г. от 10,00 до 18,00 ч.
продължителност 15 часа Цена: 40 лева;
Място на провеждане – гр. София, ул. Хан Аспарух 66 ет.2 (учебна школа Магистра)
Само една роза за опора
Свят ми се вие. Не мога да спя.
Ръката ми търси да хване нещо, което крепи, и намира само роза една за опора.
Хилде Домин
Символите имат много значения и изражения. А рисунката се появява спонтанно и искрено. Работата с рисунки разкрива нови възможности да влезем в контакт с вътрешния си душевен живот и да изразим чувствата си. Независимо от нашите художествени способности тя ни помага да разкрием съкровени преживявания и внася яснота в живота ни. По пътя на творческото занимание придобиваме нови опит и познания и често намираме конструктивни решения за собствените си проблеми. Особено, когато този процес се извършва в група.
Изкуството като терапевтично средство може да се използва на-всякъде, където имаме нужда от помощ за решаване на специфичните си проблеми, независимо от това дали сме болни или здрави, но с проблеми в семейството, работата, с общуването или пък ако ни предстои да вземем някакво решение, да намерим пътя към себе си.
Арттерапията е подходяща за всякаква възраст, за индивидуална и групова работа. Подходяща е за работа със семейства, в детски заведения, в училища.
През тези два дни ще открием различения подход към експресивните изразни средства. Ще се научим да се обръщаме към нещата от ежедневието ни и да ги използваме, за да опознаем по-добре себе си.
Краен срок за записване: 20.07.2007г.
Ограничен брой места


За справки и записвания:
тел. 02/983-18-64
ул. Веслец 45 - партер
от понеделник до петък
9-18 ч.
GSM: 0889 761881
alfatm@abv.bg
www.smpb.hit.bg
http://forumi.us/starasofia
www.starasofia.dir.bg

2007-06-06 - Информация от ДПБ:

:D
СДРУЖЕНИЕТО НА
МЛАДИТЕ ПСИХОЛОЗИ
В БЪЛГАРИЯ
„4-и АПРИЛ"


Ви кани на:

Учредително събрание
на клон Варна

Очакваме ви на 08.06.2007г. от 14:00часа
в „Център за личностно развитие"- гр.Варна
ул. „Н. Козлев"№5, тел.:052 33 33 79

/кандидатите за членство да носят автобиография и актуална снимка/
Основните цели на СМПБ са:
1.Защита на професионалните интереси на психолозите и
студентите по психология в страната, подпомагане на тяхното обучение
и професионална реализация.
2. Специални грижи за студентите по психология в различните
университети на страната чрез информационно подпомагане, съдействие
при кандидатстване със собствени проекти до различни фондации и
институции, подпомагане професионалната им квалификация, приобщаване
и взаимодействие с други студентски общности.
3.Подобряване качеството на обучението по психология в
университетите в България.
4. Укрепване и оптимизиране на контактите и взаимодействието
между младите психолози на национално и международно равнище.
5. Взаимодействие и партньорство с студентски младежки
психологически организация от Европа и целия свят.
6.Утвърждаване позициите на психологията, като фундаментална
наука в полза на човека и обществото.
Причини, за да членувам в Сдружението на младите психолози
1. Чувство за принадлежност към общността на младите психолози
в България
2. Поставените от мен цели и проекти да бъдат постигнати с общи
усилия.
3. Достъп и обмен на информация, свързана с психологията.
4. Контакти с млади психолози със сходни идеи.
5. Възможности за професионално развитие.
6. Преференции при участие в различни тренинги, обучения и
брифинги в областта на психологията, както и допълнителна информация
за тях.
7. Личностно обогатяване и развитие

2007-03-07 -

Който желае да си публикува във форума статии, курсови и дипломни работи и т. н. да пише на адрес blaga_ru@mail.ru
:idea:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36